مقاله ویژگی های سیستئین اضافه شده به فیلم های پروتئین سویا – گلوتن گندم (1999 وایلی)

 

 

عنوان فارسی مقاله ویژگی های سیستئین اضافه شده به فیلم های پروتئین سویا – گلوتن گندم
عنوان انگلیسی مقاله Properties of Cysteine-Added Soy Protein–Wheat Gluten Films
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

آماده سازی فیلم پروتئین سویا-گلوتن گندم

ضخامت فیلم

خواص مکانیکی

تراکم پیوند دی سولفیدی در محلول های فیلم

نفوذپذیری ظاهری به بخار آب (WVP app)

نفوذپذیری به اکسیژن

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج و بحث

ضخامت فیلم

تاثیر افزودن سیستئین بر خواص مکانیکی فیلم

اثرات غلظت های پروتئین سویا-گلوتن گندم بر ویژگی های مکانیکی فیلم

تاثیر pH بر خواص مکانیکی فیلم

نفوذپذیری ظاهری به بخار آب (WVP)

نفوذپذیری به اکسیژن

نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Soy and wheat proteins as film ingredients are advantageous due to relative abundance, biodegradability, and their renewable nature. Research objectives were to evaluate effectiveness of gluten and cysteine addition in improving properties of soy protein-based films. Thickness, mechanical, and barrier properties were evaluated. Gluten addition and pH 3.0 lowered water vapor permeability and thickness. Mechanical properties were enhanced at pH 7.0 with cysteine addition. Cysteine increased tensile strength of some treatments due to increase in disulfide bond formation. Best compromise between barrier and mechanical properties was observed for the cysteine-added soy:gluten (4:1) film at pH 7.0. These films could find application as primary packaging for low moisture foods.
نمونه ترجمه فارسی چکیده

پروتئین های سویا و گندم به عنوان اجزای فیلم، بسیار مفید هستند که به دلیل فراوانی بالا، تجزیه پذیری زیستی و ماهیت تجدید پذیری آن‌ها است. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر افزودن گلوتن و سیسئتین در بهبود ویژگی های فیلم های با پایه پروتئین سویا است. ویژگی هایی مانند ضخامت و خواص مکانیکی و حفاظتی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. افزودن گلوتن و pH برابر با 3 میزان نفوذپذیری به آب و ضخامت آن را کاهش داد. ویژگی های مکانیکی در pH برابر با 7 و افزودن سیستئین بهبود یافت. سیستئین باعث افزیش استحکام کششی (TS) برخی از تیمارها می شود که به دلیل افزایش تشکیل پیوندهای دی سولفیدی در آن هاست. بهترین حالت بین ویژگی های محافظتی و مکانیکی در فیلم سویا: گلوتن با نسبت 4 به 1 که سیستئین به آن اضافه شده بود و در pH برابر با 7 مشاهده شد. این فیلم را می توان به عنوان بسته بندی رویی غذاهای با رطوبت پایین مورد استفاده قرار داد.

سال انتشار 1999
ناشر وایلی
مجله  مجله علوم مواد غذایی – JOURNAL OF FOOD SCIENCE
کلمات کلیدی  گلوتن گندم، SPI، فیلم، سیستئین
 صفحات مقاله انگلیسی 5
صفحات ترجمه مقاله 14
مناسب برای رشته صنایع غذایی
مناسب برای گرایش علوم مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته صنایع غذایی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید