مقاله تخصیص بهینه منابع تجدیدناپذیر محدود در شبکه های PERT با زمان های فعالیت گسسته (2012 الزویر)

عنوان فارسی مقاله تخصیص بهینه منابع تجدیدناپذیر محدود در شبکه های PERT با زمان های فعالیت گسسته
عنوان انگلیسی مقاله Optimal constrained non-renewable resource allocation in PERT networks with discrete activity times
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. شرح مسئله

3. شیوه تحلیلی

1. 3 پروژه هایی با فعالیتهای متوالی

2. 3 پروژه هایی با فعالیتهای موازی

4. زیرشبکه ها/ شبکه های ساده شدنی (تقلیل پذیر) و ساده نشدنی

5. تخصیص منابع در زیرشبکه ها/ شبکه های ساده نشدنی

1. 5 الگوریتم 1

2. 5 الگوریتم 2

6. تخصیص منابع در شبکه های ساده شدنی

1. 6 الگوریتم 3

7. نتایج و توصیه هایی برای مطالعات آتی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

In this paper, we develop an approach to optimally allocate a limited nonrenewable resource among the activities of a project, represented by a PERT-Type Network (PTN). The project needs to be completed within some specified due date. The objective is to maximize the probability of project completion on time. The duration of each activity is an arbitrary discrete random variable and also depends on the amount of consumable resource allocated to it. On the basis of the structure of networks, they are categorized as either reducible or irreducible. For each network structure, an analytical algorithm is presented. Through some examples, the algorithms are illustrated.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در این مقاله، شیوه ای برای تخصیص بهینه منابع تجدیدناپذیر محدود در میان فعالیتهای پروژه توسعه می دهیم که با شبکه نوع PERT (PTN) نشان داده شده است. پروژه باید در تاریخ مقرر شده تکمیل شود. هدف اصلی، به حداکثر رساندن احتمال تکمیل پروژه سر وقت می باشد. مدت هر فعالیت، یک متغیر تصادفی گسسته اختیاری است و به مقدار منابع مصرفی تخصیص داده شده به آن نیز بستگی دارد. براساس ساختار شبکه ها، آنها به دو گروه ساده شدنی و ساده نشدنی (تقلیل ناپذیر) طبقه بندی می شوند. برای هر ساختار شبکه، یک الگوریتم تحلیلی مطرح شده است. از طریق تعدادی مثال، الگوریتم ها شرح داده شده اند.

سال انتشار 2012 
ناشر الزویر
مجله  معاملات E: مهندسی صنایع – Transactions E: Industrial Engineering
کلمات کلیدی   PERT، تخصیص منابع، مدیریت پروژه، برنامه ریزی پویا، بهینه سازی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته مهندسی صنایع
مناسب برای گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، بهینه سازی سیستم ها
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی صنایع

دیدگاهتان را بنویسید