مقاله مطالعه DFT واکنش های درون مولکولی و میان مولکولی ان-آرین (2015 وایلی)

 

 

عنوان فارسی مقاله مطالعه DFT واکنش های درون مولکولی و میان مولکولی ان-آرین
عنوان انگلیسی مقاله A DFT Study of Inter- and Intramolecular Aryne Ene Reactions
فهرست مطالب مقدمه

روش های محاسباتی

نتایج و مباحث

مطالعه DFT واکنش های درون مولکولی آرین-ان بنزین با آلکن های 7، 9، و 11 و همچنین واکنش میان مولکولی آرین-آن آرین 13

تحلیل واکنش پذیری DFT حالتهای پایه واکنشگرهای ناب مربوط به واکنش های آرین-ان

نتایج

تقدیر و تشکر

نمونه مقاله انگلیسی The molecular mechanisms of inter- and intramolecular aryne-ene reactions have been theoretically studied by DFT methods at the MPWB1K/6-311G(d,p) level. These reactions proceed through a one-step mechanism via nearly asynchronous transition states (TSs), in which the C–C single bond formation is slightly more advanced than the hydrogen transfer process. These ene reactions show very low activation enthalpies (1 kcal/mol) and are strongly exothermic by more than 73 kcal/mol. An electron localisation function (ELF) topological analysis of the changes of electron density during these ene reactions indicates that the bonding changes are nonconcerted. ELF topological analysis of the electron density in the C1–C2 bonding region of benzyne indicates that the 1,2-pseudodiradical vinyl structure, rather than a structure with a CC triple bond, is responsible for the very high reactivity of these species.
نمونه ترجمه فارسی

سازوکارهای مولکولی واکنش ها درون مولکولی و میان مولکولی، از نظر تئوری از طریق روش های DFT در سطح MPWB1K/6-311G(d,p) مطالعه می شود. این واکنش ها بر اساس سازو کار یک مرحله ای و از طریق حالت های گذار تقریباً ناهمگام (TSs) پیش می روند، که در آن تشکیل پیوند یگانه C–C کمی قبل تر از فرایند انتقال هدروژن انجام می شود. این واکنش های اِن، آنتالپی واکنش بسیار پایینی دارند (کمتر از kcal/mol 1) و با گرمای تولید شده بیش از kcal/mol 73 به شدت گرما زا هستند. تحلیل توپولوژیکی تابع استقرار الکترون (ELF) در مورد تغییرات چگالی الکترون در خلال واکنش های اّن نشان می دهد که تغییرات پیوند، نا هماهنگ هستند. تحلیل توپولوژیکی ELF در مورد چگالی الکترون در منطقه پیوند C1–C2 بنزین نشان می دهد که ساختار 2،1- وینیل شبه دو رادیکالی، به جای ساختاری با پیوند سه گانه CC دلیل واکنش پذیری بسیار بالای این گونه ها است.

سال انتشار 2015
ناشر وایلی
مجله  مجله اروپایی شیمی آلی – European Journal of Organic Chemistry
کلمات کلیدی  سازوکارهای واکنش، نظریه تابعی چگالی، واکنش ان، آرین ها
 صفحات مقاله انگلیسی 9
صفحات ترجمه مقاله 24
مناسب برای رشته شیمی
مناسب برای گرایش شیمی آلی، شیمی محض
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید