مقاله رضایت شغلی (2017 الزویر)

    عنوان فارسی مقاله رضایت شغلی: ارزیابی با استفاد از رویکرد فازی عنوان انگلیسی مقاله Job satisfaction: An evaluation using a fuzzy approach...