مقاله رضایت شغلی (2017 الزویر)

    عنوان فارسی مقاله رضایت شغلی: ارزیابی با استفاد از رویکرد فازی عنوان انگلیسی مقاله Job satisfaction: An evaluation using a fuzzy approach...

مقاله فرهنگ و توسعه سازمانی: آزمودن مسیر ساختاری عوامل موثر بر عملکرد کاری کارکنان در یک سازمان (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله فرهنگ و توسعه سازمانی: آزمودن مسیر ساختاری عوامل موثر بر عملکرد کاری کارکنان در یک سازمان عنوان انگلیسی مقاله Organizational culture...