مقاله اثرات تشخیصی ابعاد رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان (2014 الزویر)

عنوان فارسی مقاله اثرات تشخیصی ابعاد رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان
عنوان انگلیسی مقاله The differential effects of transformational leadership facets on employee safety
فهرست مطالب چکیده

۱ مقدمه

۱ ۱ رهبری تعامل گرا و تحول گرا

۲ ۱ مدارک ارتباط دهنده رهبری و ایمنی

۱ ۲ ۱ رابطه بین رهبری و جو ایمنی

۲ ۲ ۱ رابطه بین رهبری و رفتارهای ایمنی

۳ ۲ ۱ رابطه بین رهبری، جراحات، و درد

۳ ۱ رابطه بین جنبه های خاص رهبری و ایمنی

۱ ۳ ۱ رهبری تعامل گرا

۱ ۱ ۳ ۱ پاداش های مشروط

۲ ۱ ۳ ۱ مدیریت برمبنای استثنای فعال

۲ ۳ ۱ رهبری تحول گرا

۱ ۲ ۳ ۱ نفوذ آرمانی

۲ ۲ ۳ ۱ انگیزش الهام بخش

۳ ۲ ۳ ۱ تحریک فکری

۴ ۲ ۳ ۱ ملاحظات فردی

۴ ۱ مطالعه فعلی

۲ روشها

۱ ۲ شرکت کنندگان و روش

۲ ۲ معیارها

۱ ۲ ۲ متغیرهای دموگرافیکی

۲ ۲ ۲ رهبری

۳ ۲ ۲ بازده های ایمنی

۳ ۲ ۲ بازده های ایمنی

۳ نتایج

۱ ۳ تحلیل سئوالات تحقیق

۱ ۱ ۳ جو ایمنی

۲ ۱ ۳ پذیرش ایمنی و مشارکت

۳ ۱ ۳ جراحت و درد

۴ بحث

۱ ۴ محدودیت ها و راهبردها برای تحقیق آتی

۵ نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی abstract

Transformational and transactional leadership have been associated with numerous positive safety outcomes, such as improved safety climate, increased safety behaviors, and decreased accidents and injuries. However, leadership is a complex, multidimensional construct, and there is reason to suspect that different facets of leadership may affect safety in different ways and for different reasons. Yet little research to date has considered the relationships between individual facets of transformational and transactional leadership and safety outcomes. The present study addressed this gap by using relative weights analysis to examine the unique influences of leadership facets on five employee safety outcomes. In a survey of 1167 construction pipefitters and plumbers, idealized attributes and behaviors accounted for the most variance in each of the safety outcomes, whereas individualized consideration and active management-by-exception frequently accounted for the least amount of variance. These results suggest that leadership development programs in construction should address multiple individual elements of leadership, such as core values, as well as concrete skills and behaviors.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

رهبری تحول گرا و تعامل گرا با بازده های ایمنی متعدد مثبتی من جمله بهبود جو ایمنی، افزایش رفتارهای ایمنی و کاهش سوانح و جراحات ارتباط داشته است. اما، رهبری، ساختار چند بعدی پیچیده ای است و این شک وجود دارد که ابعاد مختلف رهبری به طرق و دلایل گوناگون بر ایمنی اثرگذار باشند. با این وجود تا کنون تحقیقات اندکی رابطه بین ابعاد فردی رهبری تحول گرا و تعامل گرا و بازده های ایمنی را مد نظر قرار داده است. مطالعه حاضر با استفاده از تحلیل اوزان نسبی برای بررسی تاثیرات منحصر به فرد ابعاد رهبری بر پنج بازده ایمنی کارکنان، این اختلاف را بررسی نمود. در بررسی 1167 لوله کش ساختمانی، مشخصه ها و رفتارهای آرمانی بیشترین واریانس در هر یک از بازده های ایمنی را به خود اختصاص دادند، در صورتی که ملاحظات فردی و مدیریت برمبنای استثنا حداقل مقدار واریانس را به خود اختصاص دادند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که برنامه های توسعه رهبری در بخش ساخت و ساز باید عناصر فردی متعدد رهبری، مثلاً ارزشهای اصلی و همچنین مهارتها و رفتارهای پایه را خطاب قرار دهند.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  علوم ایمنی
کلمات کلیدی  رهبری، ایمنی، ساخت و ساز، جو ایمنی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 28
مناسب برای رشته مدیریت و روانشناسی
مناسب برای گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی، منابع انسانی و روابط کار و مدیریت سازمان های دولتی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید