مقاله انگلیسی کارآفرینی به عنوان یک انتخاب حرفه ای (2019 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله کارآفرینی به عنوان یک انتخاب حرفه ای: تأثیر کنترل سایت بر شناخت فرصت کارآفرینان مشتاق
عنوان انگلیسی مقاله Entrepreneurship as a career choice: The impact of locus of control on aspiring entrepreneurs’ opportunity recognition
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب طرح کلی
چکیده
کلید واژه ها
1. معرفی
2. نظریه و فرضیه
3. روش
4. نتایج
5. بحث و نتیجه گیری
سپاسگزاریها
اعلامیه های مورد علاقه
منابع
فهرست مطالب Outline
Abstract
Keywords
1. Introduction
2. Theory and hypotheses
3. Method
4. Results
5. Discussion and conclusion
Acknowledgements
Declarations of interest
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

توانایی افراد برای شناخت فرصت های کارآفرینی عامل تعیین کننده ای در تصمیم خود برای پیگیری کارآفرینی به عنوان حرفه ای است. از این رو، هدف از این مطالعه بررسی نقش کنترل کننده موضع بر شناخت فرصت (OR) در میان کارآفرینان مشتاق است. نتایج حاصل از بررسی 270 ورزشکار ممتاز در دو موج، نشان می دهد که کنترل داخلی و خارجی از نظر روابط مثبت و منفی با OR است. یافته ها همچنین نشان می دهد که قصد کارآفرینی میان روابط مثبت و منفی ناحیه داخلی و خارجی کنترل بر OR ارتباط دارد. خودکارآمدی جستجو برای کارآفرینی (ESSE) یک اثر تعدیل کننده جالب را ایجاد می کند. این مطالعه بر روی یک منطقه تحقیقاتی مهم اما ناشناخته کاوش می کند: یا در میان کارآفرینان مشتاق. مفاهیم نظری و عملی بحث شده است.

1. مقدمه

درک روانشناختی این که چرا مردم تصمیم می گیرند کارآفرین شوند، علیرغم داستان های ناخوشایند کارآفرینی، به پژوهشگران علاقه مند است. محققان به طور پیوسته تلاش کرده اند تا ببینند که ویژگی های روانشناختی بر تصمیمات کارآفرینی افراد تاثیر می گذارد (Ardichvili، Cardozo، Ray، 2003؛ Grégoire، Barr & Shepherd، 2010؛ Shu، Ren، Zheng، 2018). این خط از تحقیق شامل ویژگی های مانند احساسات و خلق و خو (بارون، 2008)، دانش قبلی (شین، 2000)، سرمایه انسانی (Bhagavatula، Elfring، ون تیلبورگ، و ون د بانت، 2010) و فرایندهای شناختی (چند Grégoire و همکاران .، 2010). یافته های این مطالعات نشان می دهد که چنین ویژگی های روانشناختی تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات کارآفرینی افراد دارد. به همین ترتیب، پتانسیل برای مطالعه اینکه چگونه و بعضی از افراد ترجیح می دهند که کارآفرین باشند، در حالی که دیگران ترجیح می دهند که کارکنان باشند، مناسب و مطیع است. به عنوان مثال، بسیاری از مردم همچنان به دنبال این “کارآفرینی خطرآفرین” کارآفرینی هستند (Krueger & Dickson، 1994)، زمانی که فرصت هایی برای کارکنان با تضمین حقوق و دستمزد وجود دارد. محققان قبلی (Ardichvili et al.، 2003؛ Erez & Judge، 2001) استدلال کرده اند که شخصیت در این تصمیمات حرفه ای نقش مهمی دارد. بنابراين، در اين مطالعه، تأثير رابطه نسبتا زير مورد بررسي اما به طور بالقوه مهم بين كنترل كننده مؤسسات كارآفرين ممتاز و شناخت فرصت (OR) كه به وسيله قصد كارآفرينانه آنها متمركز مي شود بررسي مي كنيم. اگر چه به طور کلی در ادبیات توافق شده است که نیاز به فرصت برای تبدیل شدن به یک کارآفرین (Shane، 2000)، تحقیق قبلی در مورد OR بیشتر به کارفرمایان متمرکز متمرکز شده است، که این موضوع را درک می کند که چگونه کارآفرینان مشتاق جستجو برای فرصت های کمتر مورد بررسی قرار می گیرند. ما همچنین امکان بررسی خودکارآمدی جستجو در کارآفرینی (ESSE) را برای تعدیل روابط متعهد بررسی می کنیم.

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

The ability of individuals to recognize entrepreneurial opportunities is the decisive factor in their decision to pursue entrepreneurship as a career. Hence, the purpose of this study is to investigate the role of locus of control on opportunity recognition (OR) among aspiring entrepreneurs. With a two-wave survey data of 270 aspiring entrepreneurs, our results suggest that internal and external locus of control have positive and negative relationships with aspiring entrepreneurs’ OR, respectively. The findings also show that entrepreneurial intention mediates the positive and negative relationships of internal and external locus of control on OR. Entrepreneurial searching self-efficacy (ESSE) provides an interesting moderating effect. The study sheds light on an important but rarely explored research area: OR among aspiring entrepreneurs. Theoretical and practical implications are discussed.

1.Introduction

The psychological understanding of why people decide to become entrepreneurs despite the countless entrepreneurial failure stories continues to interest researchers. Scholars have consistently sought to find out how psychological attributes influence individuals’ entrepreneurial decisions (Ardichvili, Cardozo, & Ray, 2003; Grégoire, Barr, & Shepherd, 2010; Shu, Ren, & Zheng, 2018). This line of research has included attributes such as feelings and moods (Baron, 2008), prior knowledge (Shane, 2000), human capital (Bhagavatula, Elfring, van Tilburg, & van de Bunt, 2010) and cognitive processes (Grégoire et al., 2010). Findings from these studies suggest that such psychological attributes have a profound impact on the quality of entrepreneurial decisions people make. As such, the potential for studying how and why some individuals prefer to be entrepreneurs while others prefer to be employees is relevant and pressing. For example, many people continue to pursue this “risky career” of entrepreneurship (Krueger & Dickson, 1994), when there are opportunities for them to be employees with salary assurance. Previous scholars (Ardichvili et al., 2003; Erez & Judge, 2001) have argued that personality plays an important role in these career decisions. Therefore, in this study, we investigate the impact of a relatively under-examined but potentially important link between aspiring entrepreneurs’ locus of control and their opportunity recognition (OR) mediated by their entrepreneurial intention. Although it is generally agreed in the literature that one needs opportunities in order to become an entrepreneur (Shane, 2000), previous research on OR has mainly focused on established entrepreneurs, which makes how aspiring entrepreneurs search for opportunities less explored. We also examine the possibility of entrepreneurial searching self-efficacy (ESSE) moderating the mediated relationships

سال انتشار 2019
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  تحقیقات کسب و کار و بیزینس (Journal of Business Research)
نوع مقاله ISI
ترجمه کامپیوتری کلمات کلیدی  قصد کارآفرینی
خود کارآیی کارآفرینی
منبع کنترل
به رسمیت شناختن فرصت
کلمات کلیدی انگلیسی
Entrepreneurial intention
Entrepreneurial self-efficacy
Locus of control
Opportunity recognition
صفحات مقاله انگلیسی 9
مناسب برای رشته مديريت – مهندسی صنايع – علوم اقتصادی – روانشناسی
مناسب برای گرایش روانشناسی شناخت – روانشناسی عمومی – تحقیق در عملیات – کارآفرینی – مدیریت اجرایی – مدیریت دانش – مدیریت عملکرد – مدیریت کسب و کار – منابع انسانی و روابط کار 
کد مقاله  rbt30
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مديريت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید