مقاله آنالیز منابع انسانی: سیستماتیک کردن موضوعات و جهت های تحقیق برای تحقیقات آینده (2021 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله آنالیز منابع انسانی: سیستماتیک کردن موضوعات و جهت های تحقیق برای تحقیقات آینده
عنوان انگلیسی مقاله Human resources analytics: A systematization of research topics and directions for future research
فهرست مطالب چکیده

1 مقدمه

2 پیشینه

2.1 تعریف تجزیه و تحلیل منابع انسانی

۲.۲. تکامل و «انواع» تجزیه و تحلیل های منابع انسانی

3. فرآیند تحقیق

4 تعریف یکپارچه تجزیه و تحلیل منابع انسانی

4.1 طبقه بندی بر اساس تحقیقات

۴.۲. دیدگاه نمایی تجزیه و تحلیل منابع انسانی

5 بحث و موضوعات جدید تحقیقاتی

۵.۱. مشارکت

۵.۲. دستور کار تحقیقاتی برای تجزیه و تحلیل منابع انسانی

6 نتیجه گیری

گفتار نویسنده

اعلام علاقه به رقابت

منابع و مآخذ

نمونه مقاله انگلیسی

Abstract

The management of human resources is today significantly impacted by the emergence of the global workforce and the increasing relevance of business analytics as a strategic organizational capability. Whereas human resources analytics has been largely discussed in literature in the last decade, a systematic identification and classification of key topics is yet to be introduced. In particular, there is room for conceptual contributions aiming to provide a comprehensive definition of concepts and investigation areas related to HR analytics. Using a systematic literature review process, we deconstruct the concept of human resources analytics as presented in a vast although fragmented literature, and we identify 106 key research topics associated to three major areas, i.e. enablers of HR analytics (technological and organizational), applications (descriptive and diagnostic/prescriptive), and value (employee value and organizational value). We also speculate on an “exponential” view of HR analytics enabled by the affirmation of artificial intelligence and cognitive technologies. The article provides a large systematization effort and a research agenda for developing further studies in the field of HR analytics. By a practitioner perspective, the study offers insights to support the design of innovative analytics projects within organizations.

 

1. Introduction

The increasing relevance of business analytics as a strategic organizational capability has encouraged the development of datadriven human resource management and advanced analytics systems able to integrate employee performance with business value drivers (Becker, Huselid, & Ulrich, 2001; LinkedIn, 2018; van der Togt & Rasmussen, 2017) and business performance (Guenole, Ferrar and Feinzig, 2017). The process aimed to internally examining human resources management activities has been labelled using different concepts (van der Laken, Bakk, Giagkoulas, van Leeuwen, & Bongenaar, 2018). These include people analytics (Green, 2017; Kane, 2015), human resources analytics (Lawler, Levenson, & Boudreau, 2004; Levenson, 2005; Rasmussen & Ulrich, 2015), workforce analytics (Hota & Ghosh, 2013; Simon ´ & Ferreiro, 2018), talent analytics (Davenport, Harris, & Shapiro, 2010), and human capital analytics (Andersen, 2017; Minbaeva, 2017, 2018; Levenson & Fink, 2017; Schiemann, Seibert, & Blankenship, 2017). Although with different perspectives, all the concepts refer to the approach to managing people within organizations and making more objective, rational and effective decisions about employees based on the analysis of data.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

مدیریت منابع انسانی امروزه به میزان قابل توجهی تحت تاثیر ظهور نیروی کار جهانی و ارتباط روزافزون تجزیه و تحلیل کسب و کار به عنوان توانایی استراتژیک سازمانی قرار گرفته است. در حالی که در دهه اخیر، در مورد تجزیه و تحلیل منابع انسانی در مقالات به وفور بحث شده است، اما شناسایی سیستماتیک و طبقه بندی موضوعات کلیدی همچنان باید معرفی شوند. به ویژه، جایی برای مشارکت های مفهومی با هدف ارائه تعریفی جامع از مفاهیم و زمینه های مربوط به تجزیه و تحلیل منابع انسانی وجود دارد. ما با استفاده از فرآیند سیستماتیک بررسی مقالات، مفهوم تجزیه و تحلیل منابع انسانی به گونه ای که در گستره وسیعی از مقالات پراکنده ارائه شده است را ساختارشکنی میکنیم و ۱۰۶ سرفصل کلیدی مربوط به سه حوزه اصلی یعنی فعال سازهای تجزیه و تحلیل منابع انسانی (از نظر فناوری و سازمانی)، کاربردها (توصیفی و تشخیصی/ تجویزی) و ارزش (ارزش کارمند و ارزش سازمان) را شناسایی می کنیم. همچنین، در مورد نمای «تعریفی» تجزیه و تحلیل منابع انسانی فعال شده توسط تایید هوش مصنوعی و فناوری های شناختی، گمانه زنی می‌ کنیم. این مقاله، تلاشی طبقه بندی شده و دستور کاری تحقیقاتی برای توسعه مطالعات بعدی در زمینه تجزیه و تحلیل منابع انسانی ارائه می دهد. این مطالعه با استفاده از دیدگاهی تخصصی، بینش هایی برای حمایت از طراحی پروژه های نوآوارانه تحلیلی بین سازمان ها ارائه می دهد.

1 مقدمه

ارتباط روزافزون تجزیه و تحلیل کسب و کار به عنوان قابلیت استراتژیک سازمانی، توسعه مدیریت منابع انسانی مبتنی بر داده را تقویت کرده و سیستم های تحلیلی پیشرفته قادر به یکپارچه سازی عملکرد کارمندان با محرک های ارزش کسب و کار  Becker, Huselid, & Ulrich, 2001; LinkedIn,) 2018; van der Togt & Rasmussen, 2017)  و عملکرد تجاری شده اند (Guenole, Ferrar and Feinzig, 2017). این فرآیند با هدف بررسی داخلی فعالیت های مدیریت منابع انسانی، با استفاده از مفاهیم متفاوتی مشخص شده است (van der Laken, Bakk, Giagkoulas, van Leeuwen, & Bongenaar, 2018). این مفاهیم شامل تجزیه و تحلیل افراد (Green, 2017; Kane, 2015)، تجزیه و تحلیل منابع انسانی (Lawler, Levenson, & Boudreau, 2004; Levenson, 2005; Rasmussen & Ulrich, 2015)، تجزیه و تحلیل نیروی کار (Hota & Ghosh, 2013; Sim´on & Ferreiro, 2018)، تجزیه و تحلیل استعداد (Davenport, Harris, & Shapiro, 2010)، و تجزیه و تحلیل سرمایه انسانی می شود (Andersen, 2017; Minbaeva, 2017, 2018; Levenson & Fink, 2017; Schiemann, Seibert, & Blankenship, 2017).هرچند با دیدگاه های متفاوت، تمام این مفاهیم به رویکردی برای مدیریت افراد درون سازمان و اتخاذ تصمیم های عینی تر، منطقی تر و موثرتر در رابطه با کارمندان، براساس تحلیل داده ها اشاره دارند.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2019
ناشر الزویر
مجله   مروری بر مدیریت منابع انسانی – Human Resource Management Review
کلمات کلیدی انگلیسی Digital technologies – Exponential analytics – Framework – Human capital – Human resources analytics – Research topics – Systematization
کلمات کلیدی  فناوری‌های دیجیتال، تجزیه و تحلیل نمایی، چهارچوب، سرمایه انسانی، تجزیه و تحلیل منابع انسانی، سرفصل ‌های تحقیقاتی، طبقه بندی
 صفحات مقاله انگلیسی 13
صفحات ترجمه مقاله  31 (5 صفحه رفرنس انگلیسی)
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت منابع انسانی، منابع انسانی و روابط کار، مدیریت منابع انسانی استراتژیک و توسعه منابع انسانی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید