مقاله رضایت شغلی (2017 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله رضایت شغلی: ارزیابی با استفاد از رویکرد فازی
عنوان انگلیسی مقاله Job satisfaction: An evaluation using a fuzzy approach
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مقدمات

3. بیان مسئله و روش راه حل

4. کاربرد

5. نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Complexity in organizations and their environments, and the rapid development of globalization has generated new interest in developing an understanding of how working individuals are satisfied with their jobs. Job satisfaction, which is a complicated multi-dimensional concept, has been a popular topic of research for many decades. The interest in this topic has been embraced by psychologists, management scholars, and more recently even economists. Unfortunately, in existing studies job satisfaction is investigated using only exact data not taking into account uncertainty and vagueness of obtained initial information. In this paper we suggest a fuzzy logic approach to the evaluation of job satisfaction taking into account that it is not always possible to deal with exact data or data with sharply defined boundaries. More specifically, we propose a fuzzy rule-based approach to evaluate the job satisfaction in an organization. The factors/facets of job satisfaction were collected through interviews. Due to the qualitative aspect of job satisfaction, we used linguistic choices in the questionnaires. The results are used to compose fuzzy rules as a model of the relationship between job satisfaction levels and the affecting factors/facets. A real-world job satisfaction evaluation problem is used to illustrate the suggested approach.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

پیچیدگی در سازمانها و محیطهای سازمانی و پیشرفت سریع جهانی شدن، توجه جدیدی را به توسعه و شناخت میزان رضایت افراد کارگر از مشاغل خود معطوف ساخته است. رضایت شغلی که یک مفهوم چند بعدی پیچیده است، برای دهه‌های زیادی یک عنوان محبوب پژوهشی بوده است. افراد علاقمند به این عنوان شامل روانشناسان، محققان مدیریت، و اخیراً اقتصاددانان بودند. متاسفانه در مطالعات موجود، رضایت شغلی با استفاده از داده‌های دقیقی که عدم قطعیت و ابهام اطلاعات اولیه بدست آمده را گزارش نمی‌کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مقاله، ما یک رویکرد منطق فازی را برای مد نظر قرار دادن ارزیابی رضایت شغلی مطرح می‌کنیم که در آن همیشه امکان رسیدگی به داده‌های دقیق یا داده‌هایی با مرزهای کاملاً مشخص وجود ندارد. به ویژه، ما یک رویکرد مبتنی بر قانون فازی را برای ارزیابی رضایت شغلی در یک سازمان مطرح می‌کنیم. با توجه به جنبه کیفی رضایت شغلی، ما از گزینه‌های زبانی در پرسشنامه‌ها استفاده کردیم. این نتایج برای ترکیب قوانین فازی به عنوان یک مدل از رابطه بین سطوح رضایت و عوامل صورت‌های تاثیرگذار، مورد استفاده قرار می‌گیرند. یک مسئله ارزیابی رضایت شغلی در دنیای واقعی، برای نشان دادن رویکرد پیشنهادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله   نهمین کنفرانس بین المللی تئوری و کاربردهای محاسبات نرم
کلمات کلیدی  رضایت شغلی، مبنای قانون فازی، مدل فازی IF…THEN، استدلال بینابینی
 صفحات مقاله انگلیسی 8
صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته مدیریت و روانشناسی
مناسب برای گرایش  منابع انسانی و روابط کار، مدیریت منابع انسانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید