مقاله مطالعه رابطه بین استراتژی متنوع سازی اعتبار و ریسک و بازده اعتبار بانکی (2016 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله مطالعه رابطه بین استراتژی متنوع سازی اعتبار و ریسک و بازده اعتبار بانکی: شاهدی از بازار سهام تهران (TSE)
عنوان انگلیسی مقاله Study of the Relationship between Credit Diversification Strategy and Banks’ Credit Risk and Return: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE)
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

اصول نظری و پیش زمینه تحقیقاتی

روش تحقیق

برآورد مدل و تست فرضیه ها

نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

The effect of banks’ credit portfolio diversification on return on asset, return on equity and credit risk is investigated in this study. The sample is comprised of seven banks listed in Tehran Stock Exchange (TSE) whose data has been accessible between the years 2009 and 2014. According to the type of data and analysis methods, panel data multivariate regression method was used in this study. Results show that there is a significant relationship between credit portfolio diversification and risk; furthermore, it is the size that influences return on equity (ROE) and return on asset (ROA) of banks and in fact, there is no statistically significant relationship between use of diversification strategy in banks’ credit portfolio and their ROA and ROE.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

اثر متنوع سازی پورتفولیو اعتباری بانک ها بر بازده دارایی ، بازده سهام و ریسک اعتباری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه نیز شامل 7 بانک لیست شده در بازار سهام تهران (TSE) است که داده های آن بین سالهای 2009 تا 2014 قابل دسترسی است. مطابق با نوع داده و روش تجزیه و تحلیل ، روش رگرسیون چندگانه مربوط به پنل داده در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارتباط قابل توجهی بین متنوع سازی پورتفولیو اعتباری و ریسک وجود دارد ، علاوه بر این اندازه نیز بر بازده سهام (ROE) و بازده دارایی (ROA) در بانک ها تاثیر می گذارد و در حقیقت هیچ ارتباط قابل توجهی بین استفاده از استراتژی متنوع سازی پورتفولیو اعتباری بانک و بازده سهام (ROE) و بازده دارایی (ROA) وجود ندارد.

سال انتشار 2016
ناشر الزویر
مجله   اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و تجارت کاربردی – 1st International Conference on Applied Economics and Business
کلمات کلیدی   تنوع اعتباری، ریسک اعتباری، شاخص هرفیندال-هیرشمن، بازده سهام (ROE) و بازده دارایی (ROA)
 صفحات مقاله انگلیسی 8
صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته مدیریت و اقتصاد
مناسب برای گرایش  بانکداری، مهندسی مالی و ریسک، اقتصاد پول و بانکداری، اقتصاد مالی
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم اقتصادی (کلیک کنید)

 

دیدگاهتان را بنویسید