مقاله حساسیت نویز عملگرهای انرژی Teager-Kaiser و نسبتهای آنها (2015 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله حساسیت نویز عملگرهای انرژی Teager-Kaiser و نسبتهای آنها
عنوان انگلیسی مقاله Noise Sensitivity of Teager-Kaiser Energy Operators and Their Ratios
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. خصوصیات TKO در رابطه با تمایز فرکانس

4. توزیع آماری خروجی های TKO و نسبت های آنها

A. توابع چگالی احتمال خروجی های TKO

B. توابع چگالی احتمال دو خروجی TKO

5. نتایج و بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The Teager-Kaiser energy operator (TKO) belongs to a class of autocorrelators and their linear combination that can track the instantaneous energy of a nonstationary sinusoidal signal source. TKO-based monocomponent AM-FM demodulation algorithms work under the basic assumption that the operator outputs are always positive. In the absence of noise, this is assured for pure sinusoidal inputs and the instantaneous property is also guaranteed. Noise invalidates both of these, particularly under small signal conditions. Post-detection filtering and thresholding are of use to reestablish these at the cost of some time to acquire. Key questions are: (a) how many samples must one use and (b) how much noise power at the detector input can one tolerate. Results of study of the role of delay and the limits imposed by additive Gaussian noise are presented along with the computation of the cumulants and probability density functions of the individual quadratic forms and their ratios.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

عملگر انرژی Teager-Kaiser (TKO) به کلاس خودهمبسته سازها و ترکیب خطی آنها تعلق دارد که قادر به ردیابی انرژی لحظه ای منبع سیگنال سینوسی غیر ایستا هستند. الگوریتم های دمدولاسیون AM-FM تک مولفه ای مبتنی بر TKO ،طبق این فرض پایه کار می کنند که خروجی های عملگر، همیشه مثبت هستند. در نبود نویز، این مسئله برای ورودیهای سینوسی و همچنین خصوصیت لحظه ای تضمین می شود. نویز، هر دوی اینها را به ویژه تحت شرایط سیگنال کوچک، بی اعتبار می نماید. از فیلترینگ و آستانه سازی پس تشخیص، برای تعیین مجدد اینها با صرف مقداری وقت استفاده می شود. سئوالات کلیدی به شرح ذیل می باشد: (1) از چه تعداد نمونه بایستی استفاده نمود و (2) چه مقدار توان نویز در ورودی آشکارساز (دتکتور) قابل تحمل است. در اینجا نتایج مطالعه نقش تاخیر و محدودیت های تحمیل شده با نویز گاوسی جمعی و محاسبه کومولانت ها و توابع چگالی احتمال اشکال درجه دوم فردی و نسبتهای آنها مطرح شده است.

سال انتشار 2015
ناشر آی تریپل ای
کلمات کلیدی  عملگرهای انرژی Teager-Kaiser، خودهمبسته سازها، نسبتهای اشکال درجه دوم
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته مهندسی برق
مناسب برای گرایش برق مخابرات، مهندسی کنترل و مهندسی الکترونیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید