مقاله توسعه روابط واسطه بیمه – بیمه گر (شرکت های بیمه) عمر (2014 امرالد)

عنوان فارسی مقاله توسعه روابط واسطه بیمه – بیمه گر (شرکت های بیمه) عمر
عنوان انگلیسی مقاله Developing life insurer-insurance intermediary relationships
فهرست مطالب چکیده

1-مقدمه

2- چارچوب نظری و توسعه فرضیات

2-1 کیفیت رابطه

2-1-1 اعتماد

2-1-2 رضایت

2-1-3 تعهد

2-2 عوامل موثر بر کیفیت رابطه

2-2-1 مشتری مداری

2-2-2 تخصص

2-2-3 شباهت

2-2-4 شدت رابطه( تماس)

2-2-5 فراوانی(تعداد) تماس

2-3 گرایش رابطه بلند مدت

3- روش شناسی

3-1 روش جمع اوری داده و نمونه ها

3-2 شاخص ها

عوامل موثر بر کیفیت رابطه:

کیفیت رابطه

3-3 رویکرد های آماری

4- تحلیل و نتایج

4-1 مدل اندازه گیری

4-2 مدل معادله ساختاری

4-2-1 نتایج کلی مدل

5- بحث و اهمیت نتایج

5-1 اهمیت تحقیق

5-2 پیامد های مدیریتی

5-3 پیامد ها و اهمیت های سیاسی

5-4 محدودیت ها و تحقیقات آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to investigate the influential factors of the antecedents of relationship quality (RQ), RQ, and long-term relationship orientation between the members that constitute the insurance marketing channel. Design/methodology/approach – This study uses in-depth interviews as well as a survey to examine long-term relationship orientation between life insurers and insurance intermediaries in Taiwan. Findings – Results indicate that antecedents of RQ (customer orientation, expertise, similarity, and contact intensity) have a positive effect on RQ. Relationship qualities (trust, satisfaction, and commitment) have a positive effect on the long-term relationship orientation. The antecedents of RQ have a positive effect on the interaction of long-term relationship orientation through mediating effects of RQ. Originality/value – It fills a gap in the literature by explores the long-term cooperative relationship between life insurers and insurance intermediaries based on the RQ perspective. Further, previous studies have focused on the automobile, food, electronic information, textile, and financial industries. Few studies have looked at insurance marketing outsourcing from a RQ perspective. Thus, this study will be useful to decision makers in the insurance industry seeking to improve their supplierdistributor relationships.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف: هدف این مقاله، بررسی عوامل موثر بر کیفیت رابطه(RQ)،RQ و جهت گیری رابطه بلند مدت بین اعضای تشکیل دهنده کانال بازاریابی بیمه می باشد.

طرح/روش/رویکرد: این مطالعه از مصاحبه های عمقی علاوه بر پیمایش و نظر سنجی برای بررسی جهت گیری رابطه بلند مدت بین واسطه های بیمه و بیمه گران عمر در تایوان استفاده می کند.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که عوامل موثر بر کیفیت رابطه( مشتری مداری، تخصص، تشابه و شدت رابطه) اثر مثبتی بر روی گرایش رایطه بلند مدت دارد. عوامل موثر بر رابطه کیفیت، اثر مثبتی بر روی اثر متقابل گرایش رابطه بلند مدت از طریق اثرات واسطه ای رابطه کیفیت دارد.

اصلیت/ارزش: این مقاله، با بررسی و کشف رابطه مشارکتی بلند مدت که بر صنایع خودرو، غذا، اطلاعات الکترونیک، نساجی و مالی متمرکز است، خلاء های موجود در منابع را پر می کند. تعداد کمی از مطالعات به بررسی برون سپاری بازاریابی بیمه از دیدگاه کیفیت رابطه پرداخته اند. از این روی این مطالعه برای تصمیم گیران در صنعت بیمه، که در صدد بهبود روابط عرضه کننده- توزیع کننده می باشند از اهمیت زیادی برخوردار است.

سال انتشار 2014
ناشر امرالد
مجله  مدیریت کیفیت خدمات – Managing Service Quality
کلمات کلیدی  کیفیت رابطه، بیمه گران عمر، واسطه های بیمه، کانال بازاریابی بیمه
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15
تعداد صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش بیمه
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید