مقاله طراحی گیت های منطقی اشمیت تریگر با استفاده از DTMOS برای افزایش مصونیت الکترومغناطیسی مدارهای زیرآستانه (2015 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله طراحی گیت های منطقی اشمیت تریگر با استفاده از DTMOS برای افزایش مصونیت الکترومغناطیسی مدارهای زیرآستانه عنوان انگلیسی مقاله Design of...

مقاله یک معماری VLSI برای افزایش تحمل پذیری در برابر خطای NoC با استفاده از توپولوژی شبکه چهار یدک و پیکربندی مجدد پویا (2013 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله یک معماری VLSI برای افزایش تحمل پذیری در برابر خطای NoC با استفاده از توپولوژی شبکه چهار یدک و پیکربندی مجدد...

مقاله خرابی ترانسفورماتور به علت حالات گذرای سوئیچینگ القا شده مدارشکن که برای صنعت سیمان قابل کاربرد است (2013 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله خرابی ترانسفورماتور به علت حالات گذرای سوئیچینگ القا شده مدارشکن که برای صنعت سیمان قابل کاربرد است عنوان انگلیسی مقاله Transformer...