مقاله حفاظت از راه دور دیجیتال، تزویج دوگانه، خطای زمین و هادی باز، خط انتقال دو مداره با جبران‌سازی سری (2012 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله حفاظت از راه دور دیجیتال، تزویج دوگانه، خطای زمین و هادی باز، خط انتقال دو مداره با جبران‌سازی سری
عنوان انگلیسی مقاله A New Digital Distance Relaying Scheme for Series-Compensated Double-Circuit Line During Open Conductor and Ground Fault
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مسائل حفاظتی مربوط به خطوط دو مداره با جبران سازی سری در صورت حضور هم زمان هادی باز و خطای زمین

الف) شبکه خط دو مداره با جبران سازی سری

ب ) مدل معادل خطی شده SC/MOV

ج) تزویج دوگانه و مقاومت خطا

د) حضور هم زمان هادی باز و خطای زمین

3. تحلیل حضور هم زمان هادی باز و خطای زمین

الف) امپدانس سنجیده توسط قالب معمول

ب) امپدانس سنجیده توسط قالب ارایه شده

4. نتایج و بحث

الف. تغییر مکان خطا و زاویه انتقال توان

ب. تغییر امپدانس تزویج دوگانه ترتیب صفر

ج. تغییر سطح جبران سازی

د. تغییر مقاومت خطا

ه. خطا های نزدیک و دور

و. کارکرد و بازده SC/MOV و قالب ارایه شده در صورت وجود خطا

5. مزایای قالب ارایه شده

6. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper presents a new digital distance relaying scheme which takes care of a simultaneous open conductor and ground fault occurring coincidently on the same phase at the same point on a series-compensated double-circuit line. The effect of series compensation, mutual zero-sequence coupling, remote infeed/outfeed, and fault resistance on the relay reach has been considered by the proposed scheme. The conventional digital distance relay having facility of series compensation fails to provide adequate protection in the presence of such conditions. The proposed scheme is based on the derivation of the compensated values of impedance using symmetrical component theory. To validate the proposed scheme, numerous computer simulations have been carried out using MATLAB/SIMULINK software on an existing 400-kV, 300-km-long series-compensated double-circuit transmission line. At the end, a comparative evaluation between the proposed scheme and the conventional scheme having a facility of series compensation is carried out. Simulation results demonstrate the effectiveness of the proposed scheme since the percentage error is within 4.19%.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله قالب جدید تقویت از راه دور دیجیتالی را معرفی می‌کند که به خطای زمین و هادی باز به صورت هم زمان و هم فاز در خط دو مداره با جبران‌سازی سری مربوط می‌شود. در قالب ارائه شده، تأثیر جبران‌سازی سری، تزویج دوگانه ترتیب صفر، تغذیه ورودی/خروجی از راه دور، و محدوده تقویت در نظر گرفته شده است. تقویت از راه دور دیجیتال معمولی دارای نوعی امکانات جبران سازی سری است که توان حفاظت کافی را در شرایط گفته شده ندارد. اساس قالب ارایه شده را مشتق مقادیر جبران سازی شده امپدانس ها با استفاده از نظریه جزء متقارن تشکیل می دهد. برای ارزیابی و تأیید قالب مورد نظر، بسیاری از شبیه سازی‌های MATLAB/SIMULINK را در خط انتقال دومداره با جبران سازی سری، طول 300 کیلومتر و ولتاژ 400 کیلوولت به کار بردیم. در نهایت، ارزیابی مقایسه ای بین قالب ارایه شده و قالب معمول دارای امکانات جبران سازی سری انجام دادیم. نتایج شبیه سازی بیان می کنند که قالب ارایه شده بهتر و مؤثر تر است، چون درصد خطای آن در محدوده 4.19%± است.

سال انتشار 2012
ناشر آی تریپل ای
مجله  یافته ها در حوزه انتقال قدرت – TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
کلمات کلیدی   حفاظت از راه دور دیجیتال، تزویج دوگانه، خطای زمین و هادی باز، خط انتقال دو مداره با جبران‌سازی سری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 19
مناسب برای رشته مهندسی برق
مناسب برای گرایش سیستمهای الکترونیک دیجیتال، مدارهای مجتمع الکترونیک، مهندسی الکترونیک و مهندسی کنترل
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید