مقاله بیودیزل از میکروجلبک (2007 الزویر)

    عنوان فارسی مقاله بیودیزل از میکروجلبک عنوان انگلیسی مقاله Biodiesel from microalgae فهرست مطالب چکیده 1.مقدمه تولید بیودیزل 2. پتانسیل بیودیزل ریزجلبکی...

مقاله خواص خود تمیز شوندگی، پایداری مکانیکی و قدرت چسبندگی پوشش های شفاف فتوکاتالیستی TiO2-ZnO بر روی پلی کربنات (2014 ACS)

عنوان فارسی مقاله خواص خود تمیز شوندگی، پایداری مکانیکی و قدرت چسبندگی پوشش های شفاف فتوکاتالیستی TiO2-ZnO بر روی پلی کربنات عنوان انگلیسی مقاله...