مقاله تصفیه فاضلاب دارای اتیلن گلیکول با مقاومت بالا در یک راکتور بستر لجن گرانولی گسترده (2016 اشپرینگر)

عنوان فارسی مقاله تصفیه فاضلاب دارای اتیلن گلیکول با مقاومت بالا در یک راکتور بستر لجن گرانولی گسترده: استفاده از دانه های ژل پلی وینیل الکل به عنوان حامل زیستی
عنوان انگلیسی مقاله Treatment of high-strength ethylene glycol waste water in an expanded granular sludge blanket reactor: use of PVA-gel beads as a biocarrier
فهرست مطالب چکیده

پیشینه

روش ها

بستر لجن گرانولی گسترده

روشهای تحلیلی

بحث و نتیجه گیری

عملکرد راکتور

رشد (پیشرفت) ژل پلی وینیل الکل

نتیجه گیری

همکاری نویسندگان

جزئیات نویسنده

سپاسگزاری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Industrial-scale use of polyvinyl alcohol (PVA)-gel beads as biocarriers is still not being implemented due to the lack of understanding regarding the optimal operational parameters. In this study, the parameters for organic loading rate (OLR), alkalinity, recycle rate, and addition of trace elements were investigated in an expanded granular sludge blanket reactor (EGSB) treating high-strength ethylene glycol wastewater (EG) with PVA-gel beads as biocarrier. Stable chemical oxygen demand (COD) removal efficiencies of 95 % or greater were achieved, and continuous treatment was demonstrated with appropriate parameters being an OLR of 15 kg COD/m3 /day, NaHCO3 added at 400 mg/L, a recycle rate of 15 L/h, and no addition of trace elements addition. A biogas production yield rate of 0.24 m3 /kg COD was achieved in this study. A large number of long rod-shaped bacteria (Methanosaeta), were found with low acetate concentration in the EGSB reactor.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

از دانه های ژل پلی وینیل الکل در مقیاس صنعتی هنوز به خاطر کمبود درک و آگاهی از موضوع پارامترهای عملکردی بهینه استفاده نمی شود. در این مطالعه، پارامترهایی از قبیل نرخ ظرفیت زیستی، خاصیت قلیایی، نرخ بازیافت و افزودن عناصر کمیاب در یک راکتور بستر لجن گرانولی گسترده برای تصفیه فاضلاب دارای اتیلن گلیکول با مقاومت بالا با استفاده از دانه های ژل پلی وینیل الکل به عنوان حامل زیستی بررسی شدند. قابلیت حذف مقدار اکسیژن خواهی شیمیایی پایدار (COD ) 95 درصد و یا بالاتر بود، و تصفیه مداوم با پارامترهای مناسب اینگونه نشان داده شد: نرخ ظرفیت زیستی 15 کیلوگرم اکسیژن خواهی شیمیایی در متر مکعب در روز، اضافه شدن سدیم هیدروژن کربنات (NaHCO3) به میزان 400 میلی گرم در لیتر، نرخ بازیافت 15 لیتر در ساعت و بدون اضافه شدن هیچگونه عناصر کمیاب اضافی. در این مطالعه نرخ بازدهی تولید بیوگاز به میزان 24/0 متر مکعب در کیلوگرم اکسیژن خواهی شیمیایی به دست آمد. مقدار زیادی باکتری میله ای دراز (methanosaeta) نیز با غلظت کم استات در راکتور بستر لجن گرانولی گسترده یافت شد.

سال انتشار 2016
ناشر اشپرینگر
مجله  SpringerPlus
کلمات کلیدی  بی هوازی، هزینه، باکتری methanosaeta، باکتری methanosarcina
 صفحات مقاله انگلیسی 8
صفحات ترجمه مقاله 15
مناسب برای رشته شیمی و محیط زیست
مناسب برای گرایش بازیافت و مدیریت پسماند، آب و فاضلاب، شیمی تجزیه، شیمی محیط زیست، آلودگی محیط زیست و مهندسی بهداشت محیط
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی (کلیک کنید)

 

دیدگاهتان را بنویسید