مقاله تکنیک های کارآمد برای حذف فلزات سنگین سمی از محیط آبی (2017 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله تکنیک های کارآمد برای حذف فلزات سنگین سمی از محیط آبی: مرور
عنوان انگلیسی مقاله Efficient techniques for the removal of toxic heavy metals from aquatic environment: A review
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه و حوزه بحث

1-1- پساب

1-2- فلزات سنگین

1-3- انواع فلزات سنگین و اثرات آنها

1-3-1- کادمیوم

1-3-2 کروم

1-3-3- نیکل

1-3-4- سرب

1-3-5- مس

1-3-6- روی

1-3-7- جیوه

2- تکنولوژی‌های تصفیه

2-1- انعقاد/ لختگی

2-2- تبادل یون

2-3- شناوری

2-3-1- شناوری هوای حل نشده

2-3-2- شناوری یون

2-3-3- شناوری رسوبی

2-4- پالایش غشایی

2-4-1- میکروپالایش

2-4-2- فراپالایش

2.4.3.- نانوپالایش

2-4-4- تجزیه معکوس

2-5- ته‌نشینی شیمیایی

2-5-1- ته‌نشینی هیدروکسید

2-5-2- ته‌نشینی سولفید

2-6- فرآوری الکتروشیمیایی

2-6-1- انعقاد الکتریکی

2-6-2- رسوب‌گذاری الکتریکی

2-6-3- شناوری الکتریکی/ شناوری الکترولیتی

2-6-4- تراکافت الکتریکی

2-6-5- یون‌زدایی الکتریکی

2-7- جذب سطحی

2-7-1- کربن فعال

2-7-2- نانوتیوب‌های کربنی

2-7-3- جاذب‌های زیستی

3- چشم‌انداز آینده

4- نکات پایانی

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

The controversy related to the environment pollution is increasing in human life and in the eco-system. Especially, the water pollution is growing rapidly due to the wastewater discharge from the industries. The only way to find the new water resource is the reuse of treated wastewater. Several remediation technologies are available which provides a convenience to reuse the reclaimed wastewater. Heavy metals like Zn, Cu, Pb, Ni, Cd, Hg, etc. contributes various environmental problems based on their toxicity. These toxic metals are exposed to human and environment, the accumulation of ions takes place which causes serious health and environmental hazards. Hence, it is a major concern in the environment. Due to this concern, the significance of developing technology for removing heavy metals has been increased. This paper contributes the outline of new literature with two objectives. First, it provides the sketch about treatment technologies followed by their heavy metal capture capacity from industrial effluent. The treatment performance, their remediation capacity and probable environmental and health impacts were deliberated in this review article. Conclusively, this review paper furnishes the information about the important methods incorporated in lab scale studies which are required to identify the feasible and convenient wastewater treatment. Moreover, attempts have been made to confer the emphasis on sequestration of heavy metals from industrial effluent and establish the scientific background for reducing the discharge of heavy metals into the environment.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

مشکل آلودگی محیط زیست در حال افزایش در زندگی انسان و اکوسیستم می‌باشد. بخصوص، آلودگی آب به دلیل تخلیه پساب از صنایع به سرعت رو به افزایش است. تنها راه کشف منبع آب جدید، استفاده مجدد از پساب تصفیه شده می‌باشد. چندین تکنولوژی ترمیمی وجود دارند که استفاده مجدد از پساب احیا شده را تسهیل می‌کنند. فلزات سنگین نظیر Zn, Cu, Pb, Ni, Cd, Hg و غیره به دلیل سمی بودن منجر به ایجاد مشکلات متعدد زیست محیطی می‌گردند. این فلزات سمی در معرض انسان و محیط زیست قرار می‌گیرند، تجمع یون‌ها رخ داده که منجر به خطرات جدی سلامتی و زیست‌محیطی می‌شوند. بنابراین این مسئله یک مشکل جدی در محیط زیست می‌باشد. با توجه به این مشکل، اهمیت توسعه تکنولوژی برای حذف فلزات سنگین بیش از پیش نمایان شده است. این مقاله با دو هدف به بررسی ادبیات جدید پرداخته است. نخست، طرحی از تکنولوژی‌های تصفیه همراه با قابلیت آنها در حذف فلزات سنگین از پساب صنعتی ارائه شده است. عملکرد تصفیه، ظرفیت ترمیمی آنها و اثرات سلامتی و زیست‌محیطی احتمالی در این مقاله مروری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به طور کلی، این مقاله اطلاعات پیرامون روش‌های مهم در مطالعات مقیاس آزمایشگاهی را که برای شناسایی روش‌های تصفیه آب امکان‌پذیر و آسان مورد نیاز می‌باشند ارائه می‌نماید. به علاوه، تلاش‌هایی در ارتباط با تمرکز بر روی جداسازی فلزات سنگین از پساب صنعتی و ایجاد پس زمینه علمی برای کاهش تخلیه فلزات سنگین به محیط زیست صورت گرفته‌اند.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  مجله مهندسی شیمی محیطی – Journal of Environmental Chemical Engineering
کلمات کلیدی  فلزات صنعتی، پساب، محیط زیست، تکنولوژی‌های تصفیه، جداسازی
 صفحات مقاله انگلیسی 18
صفحات ترجمه مقاله 46
مناسب برای رشته شیمی
مناسب برای گرایش شیمی محیط زیست، شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست و شیمی مواد معدنی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید