مقاله سموم تولید شده در شکوفایی آبی سیانوباکتر ها – سمیت و خطرات (2009 Sciendo)

عنوان فارسی مقاله سموم تولید شده در شکوفایی آبی سیانوباکتر ها – سمیت و خطرات
عنوان انگلیسی مقاله Toxins produced in cyanobacterial water blooms – toxicity and risks
فهرست مطالب چکیده

شکوفایی آبی سیانوباکتر های سمی

خطرات بهداشتی سیانوتوکسین ها

سموم سیانوباکتریایی- سیانوتوکسین ها

هپتاپپتید های هپاتوکسیک – میکروسیستین ها

سمیت حاد میکروسیستین ها

سمیت مزمن و زیرمزمن، پیشرفت تومور

سم شناسی اکولوژیکی میکروسيستين ها

سایر سیانوتوکسین ها و ترکیبات زیست فعال

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی ABSTRACT

Cyanobacterial blooms in freshwaters represent a major ecological and human health problem worldwide. This paper briefly summarizes information on major cyanobacterial toxins (hepatotoxins, neurotoxins etc.) with special attention to microcystins – cyclic heptapeptides with high acute and chronic toxicities. Besides discussion of human health risks, microcystin ecotoxicology and consequent ecological risks are also highlighted. Although significant research attention has been paid to microcystins, cyanobacteria produce a wide range of currently unknown toxins, which will require research attention. Further research should also address possible additive, synergistic or antagonistic effects among different classes of cyanobacterial metabolites, as well as interactions with other toxic stressors such as metals or persistent organic pollutants.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

شکوفایی سیانوباکتریایی در آب های شیرین نشان دهنده یک مشکل مهم اکولوژیکی و بهداشتی انسان در سراسر جهان است. این مقاله به طور خلاصه اطلاعاتی را در مورد توکسین های سیانوباکتریایی مهم (هپاتوتوکسین ها، نوروتوکسین ها و غیره)، با توجه ویژه به میکروسیستین ها – هپتاپپتیدهای حلقه ای با سمیت شدید حاد و مزمن، ارائه می دهد. علاوه بر بحث در مورد خطرات بهداشت انسان، اکوتوکسیکولوژی میکروسيستين و خطرات بعدی اکولوژیکی آن نيز مطرح شده است. با وجودی تحقیقات قابل توجه پیشین در مورد میکروسیستین ها، سیانوباکتری ها طیف وسیعی از سموم تاکنون شناخته نشده را تولید می کنند که به تحقیقات بیشتر نیاز دارند. تحقیقات بیشتری باید در مورد اثرات افزودنی، سینرژیک یا آنتاگونیستی بین رده های مختلف متابولیت های سیانوباکتریایی و نیز برهمکنش با سایر عوامل استرس زای سمی مانند فلزات و آلاینده های آلی پایدار، مورد توجه قرار گیرد.

سال انتشار 2009
ناشر Sciendo
مجله  سم شناسی میان رشته ای – Interdisciplinary Toxicology
کلمات کلیدی  میکروسیستین، ارتقاء تومور، سموم پپتید، سیلیندروسپرموپسین، اکوتوکسیکولوژی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 9
مناسب برای رشته زیست شناسی، شیمی
مناسب برای گرایش شیمی محیط زیست، بیوشیمی و میکروبیولوژی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی

دیدگاهتان را بنویسید