مقاله بررسی سود کننده از اشتراک گذاری فایل نظیر به نظیر (peer-to-peer) (سال 2012 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله چه کسی از اشتراک گذاری فایل نظیر به نظیر (peer-to-peer) سود می برد؟ پتانسیل بهینه سازی ترافیک در دسته های بیت تورنت
عنوان انگلیسی مقاله Who Profits from Peer-to-Peer File-Sharing? Traffic Optimization Potential in BitTorrent Swarms
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

II. پس زمینه و کارهای مرتبط

A.ارزیابی ها و مدلهای شبه های بیت تورنت دایر

B. مکانیزمهای ALTO و بازده عملکردشان

III.روش برای مدلسازی جریان ترافیک بیت تورنت و بازده ISP ها

A.پیوستگی نظیرها

B. ارتباطات، مسیرها و طبقه بندی

D. مدل هزینه

IV.نتایج عددی و استنباط های آنها

A. توزیع نظیرها در سلسله مراتب اینترنت

B. B.مشخص کردن ترافیک برای استراتژی هدایت P2P

C. C. هزینه های انتقال

D. V . نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

BitTorrent-based peer-to-peer networks constitute a significant share of Internet traffic. Therefore, the IETF working group on application layer traffic optimization (ALTO) discusses several approaches for guiding the BitTorrent traffic that aim at reducing the large amount of inter-ISP traffic costs caused by these networks. However, performance evaluations of these approaches are mostly limited to artificial scenarios that do not take into account the real Internet topology with its inter-ISP relationships and the actual distribution of BitTorrent users across autonomous systems (AS). In this study, we use measurements of the distribution of a large number of live BitTorrent networks and combine them with the AS-level Internet topology provided by Caida.org. Based on this data, we estimate in which tier of the Internet hierarchy BitTorrent traffic is mainly located and how much optimization potential exists for the different types of ISPs. Therewith, traffic flow and revenue implications of guiding Internet-wide BitTorrent swarms are analyzed. Our results show that tier–1 ISPs profit from the un-managed exchange of peerto-peer traffic and that these profits significantly decrease when the other ISPs would apply ALTO solutions.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

شبکه های نظیر به نظیر (عضو به عضو) بر پایه بیت تورنت یک اشتراک از ترافیک اینترنت مهم را تشکیل می‌دهند. بنابراین، گروه کاریIETF بر بهینه سازی ترافیک لایه برنامه (ALTO)، چندین روش برای هدایت ترافیک بیت تورنت را بحث می‌کند که به کاهش میزان زیادی از هزینه های ترافیک بین ارائه دهنده سرویس اینترنت) معلول توسط این شبکه ها نائل می‌شود. گرچه، ارزیابی عملکرد این روش‌ها بسیار محدود شده برای سناریوهای مصنوعی هستند که شرح توپولوژی اینترنت واقعی با ارتباطات بین ارائه دهنده سرویس اینترنت خودش و توزیع واقعی از کاربران بیت تورنت همه سیستم های خودمختار (AS) را نمی‌گیرد. در این مطالعه،ما از اندازه گیریهای توزیع یک تعداد بزرگ از شبکه های بیت تورنت دایر استفاده میکنیم و آنها را با توپولوژی اینترنت سطح AS ارائه شده توسط Cadia.org ترکیب می‌کنیم. براساس این معلومات، ما تخمین میزنیم در کدام ردیف ترافیک بیت تورنت سلسله مراتب اینترنتی اساسا قرار دارد و چقدر بهینه سازی برای انواع مختلف از ارائه دهنده سرویس اینترنت وجود دارد. در نتیجه آن، ترافیک جاری و مفاهیم درامد هدایت دسته زیاد بیت تورنت اینترنت گسترده تحلیل میشوند.نتایج ما نشان میدهد که ردیف1 ارائه دهنده سرویس اینترنت از تبادل ترافیک نظیر به نظیر غیر مدیریت شده سود میبرند و اینکه اینا از کاهش پراهمیت تری سود میبرند زمانیکه دیگر ارائه دهنده سرویس اینترنت قصد بکار بستن راه حلهای ALTO را دارند.

سال انتشار 2012
ناشر آی تریپل ای
مجله  بیست و چهارمین کنگره بین المللی ترافیک – 24th International Teletraffic Congress
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 22
مناسب برای رشته مهندسی فناوری اطلاعات
مناسب برای گرایش اینترنت و شبکه های گسترده و شبکه های کامپیوتری
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید