مقاله استفاده از روش های مختلف برای آزمایش فعالیت آنتی اکسیدانی روغن اساسی (اسانس) پونه کوهی (مرزنجوش) (2004 الزویر)

عنوان فارسی مقاله استفاده از روش های مختلف برای آزمایش فعالیت آنتی اکسیدانی روغن اساسی (اسانس) پونه کوهی (مرزنجوش)
عنوان انگلیسی مقاله Use of different methods for testing antioxidative activity of oregano essential oil
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. آزمایش

2.1. مواد

2.2. GC-MS

2.3. تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی با آزمون رنگبری بتاکاروتن (BCB)

2.4. تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی روش مهار رادیکال 2.2’- دی فنیل-پیکریل هیدرازیل (DPPH)

2.5. تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی با سنجش گونه های واکنشی اسید تیوباربیتوریک (TBARS)

3. نتایج و بررسی

3.1. ترکیب شیمیایی روغن اساسی پونه کوهی

3.2. فعالیت آنتی اکسیدانی روغن اساسی پونه کوهی

3.2.1. روش رنگبری بتاکاروتن

3.2.2. روش مهار رادیکال DPPH

3.2.3. TBARS

3.2.4. مقایسه روش ها

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The antioxidant properties of the essential oil from oregano in relation to its chemical composition were examined. The antioxidant activity was investigated with three different methods: the β-carotene bleaching (BCB) test, the 2,2′-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging method and the thiobarbituric acid reactive species (TBARS) assay. It was found that the total essential oil, its fraction as well as its pure constituents have a significant antioxidant effect when tested by each method, respectively. Generally the antioxidant activity of the oregano essential oil is less effective than the ascorbic acid, but comparable with the α-tocopherol and the synthetic antioxidant butylated hydroxytoluene (BHT). The synergy among minor oxygen containing compounds was suggested as possible factor, which influenced the antioxidant power of the oregano essential oil. The antioxidant concentrations influenced its antioxidant power, too.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

خواص آنتی اکسیدانی روغن اساسی پونه کوهی در رابطه با ترکیب شیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت آنتی اکسیدانی با سه روش مختلف مورد بررسی قرار گرفت: آزمون رنگبری بتاکاروتن (BCB)، روش مهار رادیکال (DPPH) 2,2’- دی فنیل-1-1 پیکریلی- درازیل و سنجش گونه های واکنشی اسید تیوباربیتوریک (TBARS). مشخص شد که روغن اساسی کلی، کسری از آن و نیز ترکیبات خالص آن دارای اثر آنتی اکسیدانی قابل توجهی هستند که توسط آزمایش هر یک از روش ها مشخص شد. به طور کلی فعالیت آنتی اکسیدانی روغن اساسی پونه کوهی نسبت به اسید اسکوربیک کمتر موثر است، اما قابل مقایسه با توکوفرول- و آنتی اکسیدان مصنوعی هیدروکسیتولوئن بوتیل (BHT) است. همکاری میان ترکیبات جزئی حاوی اکسیژن به عنوان عامل ممکن نشان داده شد، که قدرت آنتی اکسیدانی روغن اساسی پونه کوهی را تحت تاثیر قرار می دهد. غلظت های آنتی اکسیدان, قدرت آنتی اکسیدانی آن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

سال انتشار 2004
ناشر الزویر
مجله  شیمی مواد غذایی – Food Chemistry
کلمات کلیدی  مرزنجوش، روغن اساسی، آنتی اکسیدان های طبیعی، فعالیت آنتی اکسیدانی، رنگبری بتاکاروتن، مهار رادیکال DPPH
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته صنایع غذایی و شیمی
مناسب برای گرایش فناوری مواد غذایی، علوم مواد غذایی، شیمی کاربردی و شیمی آلی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی

دیدگاهتان را بنویسید