مقاله پراکنش فراصوت (اولتراسونیک) نانوذرات TiO2 در سوسپانسیون آبی (2008 وایلی)

عنوان فارسی مقاله پراکنش فراصوت (اولتراسونیک) نانوذرات TiO2 در سوسپانسیون آبی
عنوان انگلیسی مقاله Ultrasonic Dispersion of TiO2 Nanoparticles in Aqueous Suspension
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2.روش تجربی

(1) مواد اولیه

(2) تهیه سوسپانسیون

(3) شناسایی سوسپانسیون

3.نتایج و بحث

(1) شرایط جذب PAA روی ذرات TiO2

(2) اثر تابش اولتراسونیک روی پراکنش

(3) مقایسه با بال میل

(4) مقایسه با بیدمیل

(5) اثر مواد اولیه مختلف

4.جمع بندی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Aggregation and dispersion behavior of nanometer and submicrometer scale TiO2 particles in aqueous suspension were investigated using three kinds of mechanical dispersion methods: ultrasonic irradiation, milling with 5-mm-diameter balls, and milling with 50 lm beads. Polyacrylic acids with molecular weights ranging from 1200 to 30 000 g/mol were used as a dispersant, and the molecular weight for each dispersion condition was optimized. Viscosities and aggregate sizes of the submicrometer powder suspensions were not appreciably changed in the ultrasonic irradiation and 5-mm-ball milling trials. In contrast, in the trials in which nanoparticle suspension was used, ultrasonic irradiation produced better results than 5-mm-ball milling. Use of ultrasonication enabled dispersion of aggregates to primary particle sizes, which was determined based on the specific surface area of the starting TiO2 powders, even for relatively high solid content suspensions of up to 15 vol%. Fiftymicrometer-bead milling was also able to disperse aggregates to the same sizes as the ultrasonic irradiation method, but 50-lmbead milling can be used only in relatively low solid content suspensions. It was concluded that the ultrasonic dispersion method was a useful way to prepare concentrated and highly dispersed nanoparticle suspensions.
ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

رفتار تجمع و پراکنش ذرات TiO2 نانومتری و میکرومتری در سوسپانسیون آبی با استفاده از سه نوع روش پراکنش مکانیکی بررسی شده است: تابش اولتراسونیک، خرد کردن با گلوله هایی با قطر 5 میلیمتر و خرد کردن با مهره های 50 میکرومتری. از پلی اکریلیک اسیدهایی با محدوده وزن مولکولی 1200 تا 30000 گرم بر مول به عنوان پخش کننده استفاده شد و وزن مولکولی در هر شرایط پراکنش بهینه گردید. گرانروی و اندازه تجمعات سوسپانسیون های پودری زیر میکرومتری در روش های خرد کردن با گلوله 5 میلی متری و تابش اولتراسونیک تغییر چندانی ننمود. اما در روشی که در آن از سوسپانسیون نانوذرات استفاده شد، تابش اولتراسونیک نتایج بهتری نسبت به روش خرد کردن با گلوله 5 میلی متری بدست داد. استفاده از اولتراسونیک باعث پراکنش تجمعات تا اندازه اولیه ذرات که بر مبنای مساحت سطح ویژه پودرهای TiO2 اولیه تعیین می شود، می گردد و این روش حتی برای سوسپانسیونی با محتوای جامد بالا تا 15 درصد حجمی نیز جواب می دهد. خرد کردن با مهره های 50 میکرومتری نیز باعث پراکنده کردن تجمعات در اندازه ای برابر با روش تابش اولتراسونیک می شود، اما این روش را تنها در سوسپانسیون هایی با محتوای جامد پایین می توان استفاده نمود. نتیجه گیری می شود که روش پراکنش اولتراسونیک راهی مناسب برای آماده سازی سوسپانسیون نانوذرات کاملا پراکنده و غلیظ است.

سال انتشار 2008
ناشر وایلی
مجله   مجله انجمن سرامیک آمریکایی – Journal of the American Ceramic Society
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 19
مناسب برای رشته مهندسی مواد و شیمی
مناسب برای گرایش نانو مواد، بیومواد، شیمی کاربردی، نانو شیمی و شیمی معدنی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی مواد

دیدگاهتان را بنویسید