مقاله رویکرد ترکیب واریته در آزمایش GxG با برنج و قارچ بلاست Magnaporthe orvzae(سال 2014 Frontiersin)

عنوان فارسی مقاله رویکرد ترکیب واریته در آزمایش GxG با برنج و قارچ بلاست Magnaporthe orvzae
عنوان انگلیسی مقاله The variety mixture strategy assessed in a G×G experiment with rice and the blast fungus Magnaporthe oryzae
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

مواد بیولوژیکی

پروتکل تلقیح

طراحی آزمایشگاهی و ارزیابی ویژگی های تهاجمی

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج

تأثیر رقم گیاهی بر ویژگی های آلودگی

تأثیر سویه های پارازیت بر ویژگی های عفونت

همبستگی بین صفات

برهمکنش های GxG

بحث

ارقام با سطوح مقاومتی متفاوت

تنوع گسترده ویژگی های زیستی در سویه های پارازیت

همبستگی بین صفات

تخمین سازگاری در سیستم برنج RICE-1111

برهمکنش های GxG

ترکيب ارقام به عنوان يک استراتژي براي محدود کردن تکامل انگل

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Frequent and devastating epidemics of parasites are one of the major issues encountered by modern agriculture. To manage the impact of pathogens, resistant plant varieties have been selected. However, resistances are overcome by parasites requiring the use of pesticides and causing new economical and food safety issues. A promising strategy to maintain the epidemic at a low level and hamper pathogen’s adaptation to varietal resistance is the use of mixtures of varieties such that the mix will form a heterogeneous environment for the parasite. A way to find the good combination of varieties that will actually constitute a heterogeneous environment for pathogens is to look for genotype × genotype (G×G) interactions between pathogens and plant varieties. A pattern in which pathogens have a high fitness on one variety and a poor fitness on other varieties guarantees the efficiency of the mixture strategy. In the present article, we inoculated 18 different genotypes of the fungus Magnaporthe oryzae on three rice plant varieties showing different levels of partial resistance in order to find a variety combination compatible with the requirements of the variety mixture strategy, i.e., showing appropriate G×G interactions. We estimated the success of each plant-fungus interaction by measuring fungal fitness and three fungal life history traits: infection success, within-host growth, sporulation capacity. Our results show the existence of G×G interactions between the two varieties Ariete and CO39 on all measured traits and fungal fitness. We also observed that these varieties have different resistance mechanisms; Ariete is good at controlling infection success of the parasite but is not able to control its growth when inside the leaf, while CO39 shows the opposite pattern. We also found that Maratelli’s resistance has been eroded. Finally, correlation analyses demonstrated that not all infectious traits are positively correlated.
ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

اپیدمی مکرر و ویرانگر انگل ها یکی از مشکلات اصلی کشاورزی مدرن است. برای کنترل تأثیرات پاتوژن ها، ارقام مقاوم گیاهان انتخاب شده اند. با این حال، مقاومت در برابر انگل ها نیاز به استفاده از آفتکش ها دارند و مشکلات جدید اقتصادی و ایمنی مواد غذایی را ایجاد می کنند. یک استراتژی امیدوارکننده برای حفظ بیماری همه گیر در سطح پایین و تضعیف سازگاری پاتوژن با مقاومت گونه ای، استفاده از مخلوط گونه ها است تا ترکیب محیط برای انگل ناهمگن باشد. یک راه برای پیدا کردن ترکیب خوبی از انواع که در واقع یک محیط ناهمگن برای پاتوژن ها را ایجاد می کند، این است که به دنبال ژنوتیپ ژنوتیپ X (G x G) تعامل بین پاتوژن ها و انواع گیاهان باشد. الگویی که در آن پاتوژن ها تناسب زیادی با یک گونه و تناسب کمی با سایر گونه ها دارند، کارایی استراتژی مخلوط را تضمین می کند. در این مقاله، 18 ژنوتایپ مختلف قارچ Magnaporthe orvzae را در سه گونه برنج با سطوح مختلف مقاومت نسبی تلقیح کردیم تا ترکیب گونه ای سازگار با نیازهای استراتژی ترکیب واریته را بیابیم، به عنوان مثال نشان دهنده فعل و انفعالات مناسب G x G باشد. ما موفقیت هر یک از تعاملات گیاه-قارچ را با اندازه گیری تناسب قارچی و سه ویژگی تاریخچه زندگی قارچ: موفقیت در عفونت، رشد درون میزبان، ظرفیت اسپورزایی، برآورد کردیم. نتایج ما وجود ارتباطات Gx G بین دو رقم Ariete و C039 بر روی تمام صفات اندازه گیری شده و تناسب قارچی را نشان می دهد. ما همچنین مشاهده کردیم که این ارقام دارای مکانیزم های مقاومتی متفاوتی هستند؛ Ariete در کنترل موفقیت عفونت انگل خوب است اما قادر به کنترل رشد آن در داخل برگ نیست، در حالی که C039 الگوی مخالف را نشان می دهد. ما هم چنین دریافتیم که مقاومت Maratelli تخریب شده است. در نهایت، تجزیه و تحلیل همبستگی نشان داد که همه صفات عفونی ارتباط مثبت ندارند.

سال انتشار 2014
ناشر Frontiersin
مجله  مرزها در ژنتیک – Frontiers in Genetics
کلمات کلیدی  تعاملات G × G، مخلوط گوناگون، مقاومت نسبي، برنج، Magnaporthe oryzae، بيماری بلاست برنج
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 23
مناسب برای رشته کشاورزی و زیست شناسی
مناسب برای گرایش علوم گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات، گیاه پزشکی و بیماری شناسی گیاهی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید