مقاله نقش ناظران در رفتار آوایی کارکنان (2019 امرالد)

 

 

عنوان فارسی مقاله نقش ناظران در رفتار آوایی کارکنان
عنوان انگلیسی مقاله The role of supervisors on employees’ voice behavior
فهرست مطالب چکیده

زمینه نظری و بهبود فرضیات

رفتار آوایی ناظران و رفتار آوایی کارکنان

رفتار آوایی ناظران و اعتماد به ناظر

نقش میانجی اعتماد با ناظران در ارتباط میان رفتار آوایی ناظران و رفتار آوایی کارکنان

نقش تعدیلی جنسیت در ارتباط میان اعتماد به ناظر و رفتار آوایی کارکنان

روش ها

نمونه ها و روش ها

مقیاس ها

نتایج

آزمایش فرضیه ها

بحث

ملاحظات نظری

ملاحظات کاربردی

محدودیت ها و مسیر پژوهش آینده

نتیجه گیری

منابع

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Purpose – Drawing on social learning theory and social information processing theory, the purpose of this study is to examine how perceived supervisor’s voice behavior relates to employees’ own voice behavior both directly and indirectly through trust in supervisor. In particular, this study also investigates the moderating role of gender in the relationship between trust in supervisor and employee voice behavior. Further, this study proposes that gender moderates the indirect effect of perceived supervisor’s voice behavior on employee voice behavior via trust in supervisor.

Design/methodology/approach – The proposed hypothesis was tested by using hierarchical regression analyses and Hayes’ PROCESS macro.

Findings – The results show that perceived supervisor’s voice behavior is positively related to an employee’s own voice behavior and trust in supervisors. In particular, trust in supervisors mediates the relationship between perceived supervisor’s voice behavior and employee’s own voice behavior. Additionally, the relationship between trust in supervisor and employees’ voice behavior was stronger for female employees.

Originality/value – The current study investigates employees’ perception of immediate supervisor’s voice behavior that encourages employees to speak up, thereby providing a more nuanced understanding of the factors that facilitate employee voice behavior. In particular, this study advances the understanding of how and why employees’ perception of supervisors’ voice behavior relates to employees’ voice behavior by examining the mediating and moderating factors.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

هدف – با توجه به نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه پردازش اطلاعات اجتماعی، هدف این مطالعه بررسی نحوۀ ادراک رفتار آوایی ناظران در ارتباط با رفتار آوایی کارکنان خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم و با اعتماد به ناظران است. به طور خاص، این مطالعه نقش تعدیلی جنسیت را در ارتباط میان اعتماد به ناظر و رفتار آوایی کارکنان بررسی می کند. علاوه بر این، این مطالعه نشان می دهد که جنسیت تأثیر غیرمستقیم رفتار آوایی ناظران را بر رفتار آوایی کارکنان از طریق اعتماد به ناظر تعدیل می کند.

طرح/روش شناسی/رویکرد – این فرضیه پیشنهاد با استفاده از تحلیل های رگرسیون سلسله مراتبی و پروسه کلان هایز بررسی شد.

یافته ها – نتایج نشان می دهند که رفتار آوایی ناظران به شکلی مثبت به رفتار آوایی کارکنان و اعتماد به ناظران در ارتباط است. به طور ویژه، میانجی ارتباط میان رفتار آوایی ناظران و رفتار آوایی کارکنان آنها است. علاوه بر این، ارتباط میان اعتماد به ناظر و رفتار آوایی کارکنان در کارکنان زن بیشتر است.

اصالت/ارزش – مطالعه حاضر درک کارکنان را از رفتار آوایی ناظران بررسی می کند که این رفتار کارکنان را در جهت ارتقا تشویق می کند، بدین‌وسیله درکی دقیق از فاکتورهایی را ارائه می کند که رفتار آوایی کارکنان را آسان می کند. به طور خاص، این مطالعه درک چگونگی و چرایی درک کارکنان از رفتار آوایی ناظران را در ارتباط با رفتار آوایی کارکنان با بررسی فاکتورهای میانجی و تعدیلی بهبود می بخشد.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2019
ناشر امرالد
مجله   مجله رهبری و توسعه سازمانی – Leadership & Organization Development Journal
کلمات کلیدی انگلیسی  Gender – Trust in supervisor – Employee voice behaviour – Supervisors’ voice behaviour
کلمات کلیدی  جنسیت، اعتماد به ناظر، رفتار آوایی کارکنان، رفتار آوایی ناظران
 صفحات مقاله انگلیسی 13
صفحات ترجمه مقاله 18
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت کسب و کار و مدیریت منابع انسانی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید