مقاله نقش فرا ادراک در رفتار شکایت آمیز مشتری (2013 امرالد)

عنوان فارسی مقاله نقش فرا ادراک در رفتار شکایت آمیز مشتری
عنوان انگلیسی مقاله The role of meta-perceptions in customer complaining behavior
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2-مطالعه 1

2-1 پیش زمینه نظری و فرضیات

2-2 پیش تست

2-3 روش و رویه

2-4 شاخص ها

2-5 تحلیل و نتایج

3- مطالعه 2

3-1 پیش زمینه نظری

3-2 ایجاد فرضیه

3-3 مدل و رویه

3-4 شاخص ها

3.5 تحلیل و نتایج

4- بحث

4-1 اهمیت های مدیریتی و نظری

4.2محدودیت ها و مطالعات آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Purpose – This study aims to demonstrate that meta-perceptions play a contributing role in customers’ direct complaint intention. Design/methodology/approach – In an exploratory study, we identified different types of meta-perceptions. In a scenario-based experiment, we tested the interaction effect of service failure attribution and the perceived service failure severity on meta-perceptions and direct complaint intention. Findings – After experiencing service failure, customers amplify both positive and negative meta-perceptions. Depending on how customers attribute the service failure and perceive the magnitude of service failure, they evaluate these meta-perceptions differently which then determine their subsequent actions. Research limitations/implications – The use of hypothetical scenarios may not capture the richness of an actual service encounter. The study is limited to two service failure contexts: cable TV connection and restaurant booking. Practical implications – Service managers should design marketing strategies that can elevate customers’ positive social image associated with voicing complaints. Originality/value – This study offers a new explanation, in that some customers do not engage in direct complaining behavior owing to meta-perceptions that they develop during service failure.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف: هدف این مطالعه اثبات این است که فراادراک ها نقش مهمی در قصد شکایت مستقیم مشتری دارند.

طراحی/ روش/ رویکرد: در مطالعه اکتشافی، ما اقدام به شناسایی انواع مختلف فرا ادراک ها پرداختیم. در یک آزمایش مبتنی بر سناریو، اثر متقابل عدم خدمات رسانی و شدت ضعف خدمات رسانی ادراک شده بر روی فرا ارداک و قصد شکایت مستقیم تست شد.

یافته ها: بعد از تجربه ضعف در خدماتر سانی، مشتریان هر دو فرا ادراک های منفی و مثبت را تشدید کردند. بسته به چگونگی نسبت دادن ضعف خدمات رسانی و ادراک از بزرگی ضعف خدمات رسانی، آن ها اقدام به ارزیابی این فرا ارداک ها کردند که تعیین کننده اقدامات بعدی آن هاست.

اهمیت و محدودیت های تحقیق: استفاده از سناریو های فرضی ممکن است نشان دهنده غنای خدمات واقعی نباشند. این مطالعه محدود به زمینه ضعف خدمات است: اتصال کابل تلویزیون و رزور رستوران

اهمیت کاربردی: مدیران خدماتی باید اقدام به طراحی راهبرد های بازاریابی برای افزایش تصویر اجتماعی مثبت برای مشتریان مربوط به شکایت ها کنند.

اصلیت-ارزش: این مطالعه یک توجیه و توضیح حدید را ارایه می کند طوری که برخی از مشتریان به طور مستقیم در رفتار شکایت امیز مستقیم به دلیل فرا ادراک هایی که طی ضعف خدماتی تجربه می کنند شرکت نمی کنند.

سال انتشار 2013
ناشر امرالد
مجله  مجله اروپایی بازاریابی – European Journal of Marketing
کلمات کلیدی  رفتار شکایت آمیز، قصد شکایت، فرا ادراک ها، خصوصیات ضعف خدماتی، شدت ضعف خدمات
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22
تعداد صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت منابع انسانی و بازاریابی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید