مقاله نقش حسابداری در معنابخشی یکپارچه سازی پس از اکتساب (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله نقش حسابداری در معنابخشی یکپارچه سازی پس از اکتساب
عنوان انگلیسی مقاله The role of accounting in making sense of post-acquisition integration
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. چارچوب نظری مطالعه

2.1. یکپارچه سازی پس از اکتساب

2.2. معنابخشی به عنوان یک مفهوم

2.3. حسابداری و معنابخشی

3. روش و کار میدانی

4. حسابداری و معنابخشی پس از اکتساب

4.1. معامله و شرکت های درگیر

4.2. حسابداری و معنابخشی پیشایندی

4.3. حسابداری و معنابخشی پیشایندی

5. بحث و نتیجه گیری

تشکر و قدردانی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This study examines how accounting as a resource for sensemaking affected the shaping of meaning construction of two companies during their post-acquisition integration. Whereas earlier literature has shown accounting as forming organizational life, this paper corroborates this constitutive role of accounting by indicating that accounting has different roles for different actors at different times during ex ante- and ex post-acquisition sensemaking. The paper shows how accounting via forecasted net sales, average project sizes, and EBITDA framed the acquisition opportunity as anticipated and assisted in constructing a new meaning for the buyer in ex ante sensemaking. Adding to the accounting and sensemaking literature, this study indicates how accounting reduced complexity for the buyer so that the transaction could be legitimized within a limited pre-acquisition timeframe. Driven by the ex ante constructed meaning, the buyer’s sensegiving attempts resulted in resistance to change on the part of the seller company’s previous owners. Where earlier post-acquisition studies have shown that resistance to change results from strong existential difficulties during the post-acquisition role transformation, this study indicates that it was instead due to limited ex ante sensemaking. After the seller’s CEO resigned, accounting metrics became the anchor for ex post sensemaking, emphasizing the achievement of forecasted net sales in the information memorandum provided during the acquisition negotiations. However, the buyer’s focus and planning were narrowed down to encompass achieving net sales growth targets, leading to an inability to react to emerging situations. Therefore, rather than being an isolated phenomenon, accounting operated at the core of forming and reforming organizational life during both ex ante- and ex post-acquisition sensemaking.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

مطالعه حاضر به بررسی نحوه تاثیرگذاری حسابداری به عنوان یک منبع معنابخشی بر شکل‌دهی مفهوم ایجاد دو شرکت در طی یکپارچه سازی پس از اکتساب آن ها می پردازد. در حالی که ادبیات قبلی حسابداری را شکل‌دهنده زندگی سازمانی دانسته اند، مقاله حاضر با تایید این مساله که حسابداری در خلال معنابخشی پیش و پس از اکتساب برای بازیگران مختلف در زمان های مختلف دارای نقش های مختلفی می باشد بر این نقش ساختاری حسابداری تاکید کرده است. این مقاله نشان می دهد که چگونه حسابداری از طریق فروش خالص پیش بینی شده متوسط اندازه پروژه، و EBITDA فرصت اکتساب را همانند انتظار مهیا ساخته و به پیدایش معنای جدیدی برای خریدار در معنابخشی پیشایندی کمک کرده است.

علاوه بر افزودن بر غنای ادبیات حسابداری و معنابخشی، مطالعه حاضر نشان می دهد که چگونه حسابداری به کاهش پیچیدگی برای خریدار منجر می گردد به گونه ای که می توان در یک بازه زمانی محدود پیش از اکتساب به معاملــــه مشروعیت بخشید. در اثر معنای پیشایندی حاصله، اقدامات معنا دهنده خریدار منجر به بروز مقاومت در برابر تغییرات در بخشی از صاحبان قبلی شرکت فروشنده می گردد.

در جایی که مطالعات اولیه پس از اکتساب نشان دادند که مقاومت در برابر تغییرات محصول مشکلات وجودی قوی در طی تحول نقش پس از اکتساب هستند، مطالعه حاضر نشان می دهد که این امر به واسطه معنابخشی محدود پیشایندی ایجاد می گردد.

پس از استعفای مدیر عامل شرکت (CEO) فروشنده، معیارهای حسابداری به مانند لنگری برای معنابخشی پیشایندی عمل نموده و بر دستیابی به فروش خالص پیش بینی شده در یادداشت اطلاعاتی ارائه شده در طول مذاکرات اکتساب تاکید می نماید.

با این حال، تمرکز و برنامه ریزی خریدار بر دستیابی به اهداف رشدی فروش خالص محدود می شود که این امر نیز به نوبه خود به ناتوانی در واکنش به شرایط نوظهور منتج می گردد. بنابراین، به جای اینکه حسابداری پدیده مجزایی باشد، در هسته شکل گیری و اصلاح زندگی سازمانی در معنابخشی پیش و پس از اکتساب عمل می کند.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  مجله مدیریت اسکاندیناوی – Scandinavian Journal of Management
کلمات کلیدی   ادغام یا یکپارچه سازی پس از اکتساب (Post-acquisition integration)، حسابداری (Accounting)، معنابخشی (Sensemaking)
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 34
مناسب برای رشته حسابداری
مناسب برای گرایش حسابداری مدیریت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید