مقاله انگلیسی نقش تعدیل کننده وابستگی کار ادراکی در رهبری تحول گرا (2018 اسپرینگر)

 

 

عنوان فارسی مقاله نقش تعدیل کننده وابستگی کار ادراکی و اندازه گروه در رابطه رهبری تحول گرا در شناسایی تیم: آنالیز ابعاد
عنوان انگلیسی مقاله The Moderating Roles of Perceived Task Interdependence and Team Size in Transformational Leadership’s Relation to Team Identification: A Dimensional Analysis
نمونه ترجمه کامپیوتری توسعه تئوری
 رهبری تحول گرا و شناسایی تیم قبل از بحث درباره رابطه بین رهبری تحول گرا و شناسایی تیم، ما معتقدیم لازم است که مفهوم سازی این سازه ها را از لحاظ سطح تجزیه و تحلیل خود اصلاح کنیم، با توجه به این که آنها به عنوان ساختارهای فردی و گروهی در مطالات گذشته. شناسایی تیم به این معنی است که کارکنان یکپارچگی یا وابستگی به یک تیم را درک می کنند (Ashforth & Mael، 1989) و به این ترتیب، نشان دهنده تا حدی است که خودپنداره فرد، تیم خود را در بر می گیرد (Pratt، 1998). بنابراین این ساختار اساسا یک فرآیند روانشناختی است که در سطح فردی قرار دارد (Kark et al.، 2003؛ Shamir، Zakay، Breinin، & Popper، 2000). علاوه بر این، شناسایی تیمی مستلزم ادعای شخصی یا پذیرش فردی است که هویت آن در معرض خطر است (Ashmore، Deaux، & McLaughlin-Volpe، 2004؛ Brickson 2013؛ Dutton، Dukerich & Harquail، 1994)؛ بنابراین، افراد در همین تیم ممکن است با تیم خود متفاوت باشد. به همین علت، شناسایی تیم اغلب در سطح فردی تجزیه و تحلیل (به عنوان مثال، چن، ژو، و ژو، 2015؛ موریسون، ویلر اسمیت، کامادار، 2011؛ ​​ون درخت، ون د ولتر، Oosterhof، 2003)، و ما این عمل را دنبال می کنیم. رهبری تحول گرا هر دو مولفه های فردی و گروهی دارند (Yammarino & Bass، 1990). بر این اساس، محققان این ساختار را در سطح فردی بررسی کرده اند (به عنوان مثال، جیائو، ریچاردز و ژانگ، 2011؛ ​​لیانگ و چی، 2013)، سطح گروه (به عنوان مثال، جیانگ، گو و وانگ، 2015؛ وو، تسویی و Kinicki ، 2010) یا هر دو در سطح فردی و گروهی (به عنوان مثال Chi & Pan، 2012؛ Hamstra، Van Yperen، Wisse، & Sassenberg، 2014). در مطالعه حاضر، ما این را به عنوان ساختار فردی در نظر می گیریم، به این معنا که ما علاقه مند به درک تاثیر رهبران بر پدیده فردی شناسایی تیم هستیم. بر طبق نظريه هويت اجتماعي، خودپنداره شامل هويت فردي است که شامل ويژگي هاي منحصر به فرد است، مانند توانايي ها و منافع، و هويت جمعي که طبقه بندي هاي طبقه ي اصلي را تشکيل مي دهند (تاجال و ترنر، 1986). اصلی این بحث، ماهیت پویای خودپرداز بودن است: پویایی در آن است که ویژگی (یعنی استفاده فعال) از مفاهیم خاص در یک وضعیت خاص و نشانه در آن، بستگی دارد؛ به این معناست که فقط یک بخش موقعیتی مرتبط و معنادار از خودپنداره، رفتارهای افراد را در لحظه فعلی (رفتار و حرکات شخصیتی) تعریف می کند (Hogg & Terry، 2000). علاوه بر این، خود-مفاهیم افراد ممکن است در طول زمان تغییر کند، زیرا در مورد خودشان از طریق تجربیات و بازتاب های خود، و همچنین از طریق اعتبار سنجی توسط افراد دیگر (Baumeister، 1998؛ Bem، 1972)، یاد می گیرند.

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی

Theoretical Development
Transformational Leadership and Team Identification

Before we delve into discussing the relationship between transformational leadership and team identification, we believe it is necessary to clarify our conceptualization of these constructs in terms of their level of analysis, given that they have been conceptualized as both individual- and group-level constructs in previous studies. Team identification refers to the extent to which employees perceive oneness with or belongingness to a team (Ashforth & Mael, 1989) and, as such, reflects the extent to which the individual’s self-concept incorporates his or her team (Pratt, 1998). This construct is thus basically a psychological process located at the individual level (Kark et al., 2003; Shamir, Zakay, Breinin, & Popper, 2000). Further, team identification entails a subjective claim or acceptance by the individual, whose identity is at stake (Ashmore, Deaux, & McLaughlin-Volpe, 2004; Brickson, 2013; Dutton, Dukerich, & Harquail, 1994), and therefore, individuals in the same team may develop varying degrees of identification with their team. For these reasons, team identification has been frequently conceived and assessed at the individual level of analysis (e.g., Chen, Zhu, & Zhou, 2015; Morrison, Wheeler-Smith, & Kamdar, 2011; van der Vegt, van de Vliert, & Oosterhof, 2003), and we follow this practice. Transformational leadership has both individual- and group-level components (Yammarino & Bass, 1990). Accordingly, researchers have investigated the construct at the individual level (e.g., Jiao, Richards, & Zhang, 2011; Liang & Chi, 2013), group level (e.g., Jiang, Gu, & Wang, 2015; Wu, Tsui, & Kinicki, 2010), or both at the individual and the group levels (e.g., Chi & Pan, 2012; Hamstra, Van Yperen, Wisse, & Sassenberg, 2014). In the current study, we view it as an individual-level construct, given that we are interested in understanding leaders’ influence on the individual phenomenon of team identification. According to social identity theory, the self-concept consists of a personal identity comprising unique characteristics, such as abilities and interests, and a collective identity comprising salient group classifications (Tajfel & Turner, 1986). Central to our current discussion is the dynamic nature of the self-concept: it is dynamic in that the salience (i.e., active use) of specific self-concepts is contingent in a given situation and the cues therein; that is, only a situationally relevant and meaningful portion of the self-concept governs individuals’ behaviors in the present moment (Hogg & Terry, 2000). In addition, individuals’ self-concepts may change over time as they learn about themselves through their own experiences and reflections, as well as through validation by other people (Baumeister, 1998; Bem, 1972).

سال انتشار 2018
ناشر اسپرینگر
مجله  مجله کسب و کار و روانشناسی – Journal of Business and Psychology
نوع مقاله ISI
کلمات کلیدی  رهبری تحول گرا، شناسایی تیم، وابستگی به کار، اندازه تیم
کلمات کلیدی انگلیسی
Transformational leadership, Team identification, Task interdependence, Team size
صفحات مقاله انگلیسی 19
مناسب برای رشته مدیریت، روانشناسی
مناسب برای گرایش مدیریت اجرایی، مدیریت کسب و کار، روانشناسی صنعتی و سازمانی
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید