مقاله تاثیر هوش تجاری روی کیفیت تصمیم گیری – یک مدل واسطه ای (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله تاثیر هوش تجاری روی کیفیت تصمیم گیری – یک مدل واسطه ای
عنوان انگلیسی مقاله The impact of Business Intelligence on the quality of decision making – a mediation model
فهرست مطالب چکیدهمقدمه

مفاهیم و پیشرفت و توسعه ی تئوری

هوش تجاری

کیفیت مدیریت BI

کیفیت اطلاعات/داده و کیفیت تصمیم گیری مدیریتی

نقش رسانه ای دامنه ی راه حلی BI

طراحی تحقیقاتی و بررسی و روش آن

انتخاب نمونه و جمع آوری داده

مدل سنجش و ارزیابی: سازه ها و ارزیابی

مدل سازی حداقل مربعات جزئی (PLS )

نتایج

بحث و نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Business Intelligence (BI) systems have been a top priority of CIOs for a decade, but little is known about how to successfully manage those systems beyond the implementation phase. This paper investigates the direct and indirect effects of BI management quality on the quality of managerial decision making using PLS analysis of survey responses of senior IT managers in Australia. The results confirm this overall relationship (total effect), but also reveal mediating effects of data/information quality and BI solution scope. The study contributes to both academia and industry by providing first time evidence of direct and indirect determinants of managerial decision support improvements related to BI solutions scope and active management of BI.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

سیستم های هوشمند تجاری(BI) یک موضوع مهم برای CIOs در طول یک دهه بوده است، اما شناخت کمی در مورد طرز مدیریت این سیستمها در قسمت پیاده سازی موجود می باشد. این مقاله تاثیر مستقیم و غیر مستقیم کیفیت مدیریت BI روی کیفیت تصمیم گیری مدیریتی با استفاده از آنالیز PLS می باشد تا پاسخی به بررسی مدیران ارشد IT در استرالیا باشد. نتایج این روابط را تایید می نماید( تاثیر کلی)، اما علاوه بر این تاثیر رسانه ای کیفیت داده/اطلاعات و دامنه ی حل BI را نشان میدهد. این مطالعه با ایجاد شواهد اولیه از عوامل مستقیم و غیر مستقیم تصمیمات مدیریتی حامی پیشرفت ها مرتبط با دامنه ی حل BI و مدیریت فعال آن برای هر دو محیط دانشگاهی و صنعتی صورت می گیرد.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله  کنفرانس سیستم های اطلاعات شرکتی – Conference on ENTERprise Information Systems
کلمات کلیدی  هوش تجاری، مدیریت BI، کیفیت اطلاعات، فواید BI، کیفیت تصمیم گیری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 15
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت کسب و کار، مدیریت دانش و سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید