مقاله مبنای تاریخی آزمون مقاومت در برابر حریق – قسمت 1 (1978 وایلی )

عنوان فارسی مقاله مبنای تاریخی آزمون مقاومت در برابر حریق – قسمت 1
عنوان انگلیسی مقاله The Historical Basis of Fire Resistance Testing — Part I
فهرست مطالب آغاز آزمون حریق

آزمون های طبقات

آزمون های ستون ها

بخشی از متن مقاله انگلیسی

This review summarizes the history of fire resistance testing and its impact on the formulation of the present standard. It focuses on studies from the 1880s to 1918.

FOR NEARLY the last six decades in the United States, fire endurance design for buildings has been based on Standard El19 of the American Society for Testing and Materials (ASTM).’ While numerous minor changes have been made, the time-temperature curve, the basic test apparatus, and some of the criteria have remained unchanged. Component test methods established in other parts of the world have, until recently, likewise been modeled on Ell9. Engineering advances in the calculation of expected fires in buildings have been made continuaUy over the last two decades. ~ Engineered design methods have also come to be available; yet the sixty-year-old methodology incorporated in most U.S. building codes has not been supplanted. Thus, it becomes important to carefully review the data on which the fire test standard was based. A thorough examination of the basis for traditional fire testing can then be used to analyze any benefits of more recently available design procedures.

ترجمه بخشی از متن مقاله

این بررسی، تاریخچه آزمون مقاومت در برابر حریق و تاثیر آن بر تدوین استاندارد کنونی را خلاصه می نماید. این بررسی روی مطالعات از دهه 1880 تا 1918 تمرکز نموده است.

برای نزدیک به شش دهه گذشته در ایالات متحده، طراحی استقامت در برابر حریق برای ساختمان ها بر اساس استاندارد E119 انجمن آمریکایی آزمون و مواد (ASTM) (American Society For Testing and Materials) بوده است. 1 در حالی که تغییرات جزئی متعددی به وجود آمده است، منحنی زمان-دما، دستگاه آزمون پایه، و بعضی از معیارها بدون تغییر باقی مانده اند. روش های آزمون اجزا که در دیگر نقاط جهان، تا همین اواخر به ثبت رسیده بودند، به همین ترتیب روی E119 مدلسازی شده اند. پیشرفت های مهندسی در محاسبه حریق های مورد انتظار در ساختمان ها به طور مستمر در طول دو دهه گذشته صورت گرفته است. 2 روش های طراحی مهندسی شده نیز در دسترس قرار گرفته اند؛ اما هنوز روش شصت ساله گنجانده شده در اکثر کدهای ساختمانی آمریکا جایگزین پیدا نکرده اند. از این رو، بازنگری دقیق داده هایی که استاندارد آزمون حریق بر مبنای آن بوده است، مهم است. بنابراین یک بررسی کامل از مبنای آزمون سنتی حریق می تواند برای تجزیه و تحلیل هر یک از مزایای روش های آزمون طراحی اخیرا در دسترس مورد استفاده قرار گیرد.

سال انتشار 1978
ناشر وایلی
مجله  تکنولوژی حریق – Fire Technology
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 14
مناسب برای رشته مهندسی عمران و معماری
مناسب برای گرایش سازه و تکنولوژی معماری
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید