مقاله اثربخشی سیاست حاکمیت شرکتی در یونان (2011 امرالد)

عنوان فارسی مقاله اثربخشی سیاست حاکمیت شرکتی در یونان
عنوان انگلیسی مقاله The effectiveness of corporate governance policy in Greece
فهرست مطالب چکیده

هدف

طرح/ روش/ شیوه

۱ مقدمه

۲ رابطه بین موسسات، وابستگی مسیر و توسعه مالی

۳ رابطه بین وساطت و میانجی گری مالی و حاکمیت شرکتی

۴ رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی

۵ راندمان اجرای حاکمیت شرکتی

۶ نتیجه گیری: سیاست موثر حاکمیت شرکتی

بخشی از متن مقاله انگلیسی 1. Introduction

The publication of the OECD Principle of Corporate Governance (1999, 2003) and the Principles of Corporate Governance in Greece (1999) in the late 1990s led to fruitful debates on corporate governance in Greece, which however inclined at that time to view corporate transparency and accountability as rather “apocryphal” matters (Avlonitis and Mertzanis, 2002). Since then, the domestic implementation of a large number of EU directives, regulations and communications, the rise of diversified capital needs of Greek corporations within the new international environment of intensified financial competition and the gradual transformation of domestic corporate culture brought significant change in corporate relations and behavior. Corporate governance problems have appeared during the past decade but were not associated with major scandals threatening the integrity of the Greek market. Most corporate governance problems and conflicts were depicted and dealt with by regulation and auditing. However, these changes and their market impact have not adequately been assessed. Public debate on corporate governance in Greece has been stalled.

ترجمه بخشی از متن مقاله 1. مقدمه

چاپ و انتشار اصول حاکمیت شرکتی OECD و اصول حاکمیت شرکتی دریونان (1999) در اواخر دهه 1990 منجر به بحث های مفیدی در مورد حاکمیت شرکتی در یونان گردید که درآن زمان به سمت شفافیت و ذیحسابی شرکت نه مسائل و موضوعات جعلی سوق داشت. از آن پس، اجرای داخلی تعداد زیادی از رهنمودهای EU ، قوانین، مقررات و ارتباطات، افزایش نیازهای سرمایه متنوع شرکت های یونانی در محیط بین المللی جدید رقابت مالی تشدید شده و تبدیل و تحول تدریجی فرهنگ شرکتی داخلی، تغییرات قابل توجهی در روابط و رفتار شرکتی خلق نموده است. مسائل جدید در مورد حاکمیت شرکتی، در طول دهه گذشته پدید آمده است، اما مرتبط با رسوایی های تهدید کننده یکپارچگی بازار یونان نبودند. بیشتر مسائل و مشکلات مربوط به حاکمیت شرکتی و تعارضات آن به تصویر کشیده شده و با مقررات و حسابرسی به آن ها رسیدگی گردید. اما، این قبیل تغییرات و تاثیر بازاربه اندازه کافی مورد ارزیابی قرار نگرفته اند. بحث عمومی پیرامون حاکمیت شرکتی در یونان متوقف شده است.

سال انتشار 2011
ناشر امرالد
مجله  مجله مقررات مالی و انطباق
کلمات کلیدی  حاکمیت شرکتی، مالکیت، سازمان ها و موسسات، یونان
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22
تعداد صفحات ترجمه مقاله 23
مناسب برای رشته علوم اقتصادی، حسابداری و مدیریت
مناسب برای گرایش  اقتصاد مالی، حسابداری مالی و مدیریت مالی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید