مقاله اثر اخلاق بر موفقیت بازار کار: مدارک و شواهدی از MBA (سال 2011 الزویر)

عنوان فارسی مقاله اثر اخلاق بر موفقیت بازار کار: مدارک و شواهدی از MBA
عنوان انگلیسی مقاله The effect of ethics on labor market success: Evidence from MBAs
فهرست مطالب چکیده

۱ مقدمه

۲ داده ها

۳ روش

۴ نتایج

۵ بحث

پیوست A

پیوست B – داده های تکمیلی

بخشی از متن مقاله انگلیسی a b s t r a c t

This paper empirically investigates the link between ethics, earnings and gender. Using a self-reported measure from a longitudinal survey of registrants for the Graduate Management Admission Test, we find that ethical character is negatively associated with males’ wages. For females, however, this relationship does not hold. In addition, using measures of the degree to which ethics is emphasized in business school curricula as an indicator for enhancement of individual ethical standards of graduates, we investigate variation in the returns to an MBA degree. We find that the larger the degree to which males report that business education enhanced their ethical character, the lower their wages, holding other aspects of their education constant. For females, however, enhanced ethics through business school is positively and significantly associated with returns to the MBA degree. More objective measures of ethics emphasis in business school curricula provide further support of these findings.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

مقاله حاضر رابطه بین اخلاق، درآمد و جنسیت را به صورت تجربی مورد پژوهش قرار می دهد. با استفاده از معیار خودسنجی از نظرسنجی طولی ازپرسنل ثبت نام کننده برای تست پذیرش مدیریت فارغ التحصیلی، درمی یابیم که بین کاراکتر اخلاقی با دستمزدهای جنسیت مذکر رابطه منفی وجود دارد. اما برای جنسیت مونث، این رابطه صدق نمی کند. به علاوه، با استفاده از معیارهای درجه که در برنامه درسی دانشکده اقتصاد بر اخلاق به عنوان یک شاخص برای بهبود استانداردهای اخلاقی فردی فارغ التحصیلان تاکید شده است، تغییر در بازده مدرک MBA را مورد پژوهش قرار می دهیم. در این راستا به این نتیجه می رسیم که هرچه میزان گزارش افراد مذکر دال بر بهبود کاراکتر اخلاقی به واسطه آموزش اقتصاد بزرگترباشد، به همان نسبت دستمزد آنها پائین تر می باشد ،در این وضعیت سایر ابعاد آموزش آنها در حد ثابت می باشد. اما برای جنسیت موثر،بین بهبود اخلاق از طریق دانشکده اقتصاد با بازده مدرک MBA رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. معیارهای عینی و واقعی تر دال بر تاکید بر اخلاق در برنامه درسی دانشکده اقتصاد، بیشتر از این یافته ها حمایت می کند.

سال انتشار 2011
ناشر الزویر
مجله  سازمان و رفتار اقتصادی
کلمات کلیدی   اختلافات جنسیتی، اخلاق اقتصادی، مراجعه به آموزش
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13
تعداد صفحات ترجمه مقاله 23
مناسب برای رشته علوم اقتصادی و مدیریت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید