مقاله انگلیسی ارتباطات متقاعد کننده (2019 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله اثر color و self-view در ارتباطات متقاعد کننده
عنوان انگلیسی مقاله The effect of color and self-view priming in persuasive communications
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب طرح کلی
چکیده
کلید واژه ها
1. معرفی
2. توسعه مفهومی
3. مواد و روش های تجربی
4. بحث عمومی
ضمیمه A. مطالعه 1 محرک ها
ضمیمه B. مطالعه 2 محرک
پیوست C. مطالعه 2 تصاویر
ضمیمه D. مطالعه 3 محرک ها
ضمیمه E. مطالعه 4 محرک
منابع
فهرست مطالب Outline
Abstract
Keywords
1. Introduction
2. Conceptual development
3. Experimental materials and methods
4. General discussion
Appendix A. Study 1 Stimuli
Appendix B. Study 2 Stimuli
Appendix C. Study 2 Screenshots
Appendix D. Study 3 Stimuli
Appendix E. Study 4 Stimuli
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

ما بررسی می کنیم که چگونه ویژگی های ترکیب رنگ قرمز مربوط به یک منظر خودپرداز و تاثیر آن بر پردازش پیام های تبلیغاتی و تحرک است. در مطالعه 1، با استفاده از روش های صریح، ما نشان می دهیم که قرمز با کلمات متمرکز به استقلال مرتبط است. در مطالعه 2، با استفاده از یک تست انجمن نامتجانس، ما بیشتر همبستگی استقلال و قرمز را بررسی می کنیم، و یک الگوی نتایج مشابه را مشاهده می کنیم. در مطالعه 3، ما این یافته ها را در یک زمینه بازاریابی اجتماعی (آزمایش دیابت) بررسی می کنیم. ما متوجه می شویم که نیت های رفتاری شرکت کنندگان در مطابقت با موقعیت تبلیغ شده تبلیغاتی افزایش می یابد زمانی که آگهی های آگهی قرمز با یک اصل مستقل خودسنجی مطابقت می کنند. در مطالعه 4، این یافته ها در یک رفتار معمول تر رفتار مصرف کننده (حمایت از رستوران) تکرار شده اند و نشان می دهد که روایی پردازش و اعتقاد به ادراک پذیرفته شده، میانجی از اثرات مشاهده شده بر روی اهداف رفتاری شرکت کنندگان است. ما با بحث درباره مفاهیم عملی و نظری کار ما نتیجه می گیریم.

1. مقدمه

رنگ نقش مهمی در انواع توابع بازاریابی دارد (Labrecque، Patrick & Milne، 2013) و موضوع تحقیق تجربی است (Elliot & Maier، 2014). تحقیقات در دسترس نشان می دهد که رنگ نقش مهمی در ایجاد توجه دارد (Lee & Barnes، 1989)، تأثیر پذیری مصرف کنندگان (Mehta & Zhu، 2009) و تأثیر رفتار خرید (Bagchi & Cheema، 2013). با توجه به تحقیقات کنونی، رنگ نیز نشان داده شده است که بر پاسخ های مصرف کنندگان به تبلیغات (Gorn، Chattopadhyay، Yi، & Dahl، 1997؛ Kareklas، Brunel، & Coulter، 2014) تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، چندین مطالعۀ تبلیغاتی، بررسی شده است که چگونه رنگ بر پردازش اطلاعات تبلیغات تأثیر می گذارد (به عنوان مثال، Gorn et al.، 1997؛ Lichtlé 2007؛ Pucinelli؛ Chandrashekakar؛ Grewal & Suri، 2013)، و همچنین متقاعد کردن پیام (مانند Chou & وانگ، 2016؛ گرند و سیاس، 2009؛ ووس، کورس، مک کورمیک، و جاسپر، 2018). با این وجود، در یک بررسی اخیر در مورد رنگ و عملکرد روانی، الیوت (2015) یادآور می شود که کارهای نظری و تجربی موجود در مورد این موضوع در مرحله اولیه توسعه قرار دارد. به طور خاص، در حالی که مطالعات متعددی اثرات رنگی را در تبلیغات کشف کرده اند، اکثریت این اثر فاقد پایه ای نظری قوی برای اثبات مشاهدات است. بررسی ما از ادبیات نشان می دهد که تحقیقات رنگی در تبلیغات و روانشناسی مصرف کننده اغلب بر رنگ قرمز تمرکز دارد – در شرایط مختلف، از جمله پاسخ های تبلیغاتی شرکت ها به خرابی های محصولات (Puzakova، Kwak، Ramanathan، & Rocereto، 2016)، تمایل به (مهتاب و ژو، 2009)، ریسک پذیری (Gnambs، Appel، & Oeberst، 2015)، رفتار / اجتناب از رفتار (Meier) ، D’Agostino، Elliot، Maier، & Wilkowski، 2012) و تعاملات رقابتی (Ten Velden، Baas، Shalvi، Preenen & De De Rue، 2012). قرمز رنگ نیز نشان داده شده است که پیامهای خاصی (مانند خطرات و اشتباهات) را در ذهن مصرف کنندگان بوجود آورده است (Mehta & Zhu، 2009). علاوه بر این، بسیار شبیه به رنگ های دیگر، قرمز نشان داده شده است که با هر دو مفاهیم مثبت (عشق، فعالیت، انرژی، توجه، قدرت) و منفی (تهاجم، تسلط، ترس، خطر، استرس) (Buechner، Maier، Lichtenfeld، & شوارتز 2014)

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

We examine how the associative properties of the color red relate to an independent self-view, and their impact on advertising message processing and persuasion. In study 1, using explicit measures, we demonstrate that red is associated with independence-focused words. In study 2, employing an Implicit Association Test, we further examine the congruence of independence and red, and observe an identical pattern of results. In study 3, we test these findings in a social marketing context (diabetes testing). We find that participants’ behavioral intentions to comply with an advertisement’s advocated position are enhanced when red ad backgrounds are matched with an independent self-construal prime. In study 4, these findings are replicated in a more typical consumer behavior context (restaurant patronage), and indicate that processing fluency and perceived ad believability are mediators of the observed effects on participants’ behavioral intentions. We conclude by discussing the practical and theoretical implications of our work.

1.Introduction

Color plays an important role within a variety of marketing functions (Labrecque, Patrick, & Milne, 2013) and is the subject of a growing number of empirical investigations (Elliot & Maier, 2014). Extant research indicates that color plays a pivotal role in generating attention (Lee & Barnes, 1989), influencing consumer perceptions (Mehta & Zhu, 2009), and impacting purchase behavior (Bagchi & Cheema, 2013). Relevant to the current investigation, color has also been shown to influence consumers’ responses to advertising (Gorn, Chattopadhyay, Yi, & Dahl, 1997; Kareklas, Brunel, & Coulter, 2014). For example, several advertising studies have examined how color affects advertising information processing (e.g., Gorn et al., 1997; Lichtlé, 2007; Pucinelli, Chandrashekaran, Grewal, & Suri, 2013), as well as message persuasion (e.g., Chou & Wang, 2016; Gerend & Sias, 2009; Voss, Corser, McCormick, & Jasper, 2018). Nonetheless, in a recent review of color and psychological functioning, Elliot (2015) notes that existing theoretical and empirical work on the topic remains in an early stage of development. In particular, while several studies have explored color effects in advertising, the majority of this work lacks a strong theoretical foundation to account for the observed effects. Our review of the literature indicates that color research in advertising and consumer psychology often focuses on the color red – examined in varying contexts, including firms’ advertising responses to product failures (Puzakova, Kwak, Ramanathan, & Rocereto, 2016), willingness-to-pay (Bagchi & Cheema, 2013), brand personality (Labrecque & Milne, 2012), cognitive task performance (Mehta & Zhu, 2009), risk taking (Gnambs, Appel, & Oeberst, 2015), approach/ avoidance behaviors (Meier, D’Agostino, Elliot, Maier, & Wilkowski, 2012), and competitive interactions (Ten Velden, Baas, Shalvi, Preenen, & De Dreu, 2012). The color red has also been shown to evoke specific connotations (e.g., danger and mistakes) in consumers’ minds (Mehta & Zhu, 2009). Furthermore, much like other colors, red has been shown to be associated with both positive (love, activity, energy, attention, power) and negative (aggression, dominance, fear, danger, stress) concepts (Buechner, Maier, Lichtenfeld, & Schwarz, 2014).

سال انتشار 2019
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  تحقیقات کسب و کار و بیزینس (Journal of Business Research)
نوع مقاله ISI
ترجمه کامپیوتری کلمات کلیدی  خودمحور
انجمن های رنگی
انطباق
فرایند پردازش
تست انجمن وابسته (IAT)
کلمات کلیدی انگلیسی
Self-construal
Color associations
Congruency
Processing fluency
Implicit Association Test (IAT)
صفحات مقاله انگلیسی 17
مناسب برای رشته مديريت – مهندسي صنايع – علوم اقتصادی – روانشناسی 
مناسب برای گرایش روانشناسی عمومی – اقتصاد نظری – بازاریابی – مدیریت اجرایی – مدیریت بازرگانی – مدیریت دانش  – مدیریت عملکرد – مدیریت کسب و کار – 
کد مقاله rbt15 
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مديريت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید