مقاله اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت حسابرسی (2017 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت حسابرسی
عنوان انگلیسی مقاله The effect of auditor features on audit quality
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

بازنگری ادبیات موضوعی و توسعه فرضیه

روش تحقیق

تعریف متغیرها

نتایج

آمار توصیفی

همبستگی ها

ضریب تشخیص

نتایج تست اهمیت همزمان

نتایج تست اهمیت جزئی

نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of work experience, professional competence, motivation, accountability and objectivity of the auditor on audit quality from the viewpoint of auditors employed in firms. The present study leads to the identification of factors affecting audit quality, which have not been studied sufficiently in Iran. According to the results of this study, professional competence, accountability and objectivity of the auditor show significant effect on the quality of the audit. Employing people with high experience increases audit quality by enhancing the professional competence of the auditor; auditors gain a deeper knowledge and better judgement to achieve audit quality. Accountability improves auditor’s performance and objectivity of auditors enables them to operate without the influence of another individual.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر تجربه کاری، شایستگی حرفه ای، انگیزه، مسؤولیت پذیری و عینیت گرایی حسابرس بر کیفیت حسابرسی از نقطه نظر حسابرسان استخدام شده در شرکت ها است. مطالعه حاضر، به شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی منتهی می شود که به خوبی در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته اند. بر طبق نتایج این مطالعه، شایستگی حرفه ای، مسؤولیت پذیری و عینیت گرایی حسابرس اثر چشمگیری بر کیفیت حسابرسی دارد. استخدام افراد با تجربه کاری بالا کیفیت حسابرسی را به دلیل شایستگی حرفه ای حسابرس افزایش می دهد؛ حسابرسان به دانش عمیقتر و قضاوت بهتری در جهت دستیابی به کیفیت حسابرسی دست پیدا می کنند. مسؤولیت پذیری عملکرد حسابرس را بهبود می بخشد و عینیت گرایی آنها را قادر می سازد که بدون تأثیر پذیری از افراد دیگر عمل کنند.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  Tékhne
کلمات کلیدی  کیفیت حسابرسی، تجربه کاری، شایستگی حرفه ای، انگیزه، مسؤولیت پذیری، عینیت گرایی
 صفحات مقاله انگلیسی 9
صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته حسابداری
مناسب برای گرایش حسابرسی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید