مقاله ارزش اقتصادی یک زنجیره تامین پایدار (2011 وایلی)

عنوان فارسی مقاله ارزش اقتصادی یک زنجیره تامین پایدار
عنوان انگلیسی مقاله The Economic Value of a Sustainable Supply Chain
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2.اثرات درآمد رفتار پایدار متحد

3.تولید کم سود و رفتار متحد پایدار

4.مزایای بهره وری و کیفیت یک زنجیره ی تامین کم سود

5 4 اثر روحیه و مهارت کارکنان بر بهره وری و کیفیت

6 کاهش ریسک مالی با استفاده از شیوه های زنجیره تامین پایدار

7 مزایای سهامدار از شیوه های زنجیره تامین پایدار

8 یک مدل ارتباط رفتار زنجیره¬ای تأمین اخلاقمندی ارزش سهام

9 مزایای برای سایر ذینفعان از یک زنجیره تامین پایدار

10 بحث مدیریتی و مفاهیم

11 نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The economic rationale to operate a global supply chain in a sustainable manner is developed. Arguments are made based on marketing, finance, and production theories that by engaging in socially responsible behavior the firm will increase sales, decrease costs, reduce financial risk, and increase profits which ultimately will increase returns to the firm’s shareholders. A model is developed of the mechanism by which modern production methods such as lean production and quality management result in sustainable corporate behavior which, in the long run, translates into higher stock valuations. The production effects cause marketing and financial risk effects that are complementary, and all three channels of influence synergistically result in higher stock values in the model. These effects also provide important benefits to other stakeholders of the firms including employees, customers, the environment, and the community. An important ethical issue in global supply chains is working conditions in foreign plants often leading to allegations of sweatshop labor conditions. This issue is used to illustrate how lean production practices can affect consumers, employees, and financial risk. Conclusions from the sweatshop labor issue are shown to apply to other sustainability issues as well.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

منطق اقتصادی برای به کارگیری یک زنجیره تامین جهانی به روش پایدار توسعه داده شده است.استدلال ها بر اساس بازاریابی،امور مالی، و نظریه های تولید ایجاد شده اند  که با استفاده از درگیری در رفتار مسئولیت اجتماعی  فروش های  شرکت بیشترخواهد شد،هزینه ها کاهش خواهد یافت،خطر مالی کاهش ، و سود افزایش پیدا خواهد کرد که در نهایت بازگشت ها برای سهامداران شرکت افزایش خواهد یافت.یک مدل از طرز کار با استفاده از روش های تولید مدرن مثل تولید کم سود و مدیریت کیفیت بسط داده شده است و منجر به رفتار متحد پایدار شده ،که ،در راه اندازی طولانی،به ارزیابی های بالاتر سهام تفسیر می شود.اثرات تولید، بازاریابی و اثرات خطر مالی که مکمل هستند را ایجاد میکنند ، و هر سه کانال نفوذ به صورت همکاری کننده منجر به ارزش های بالاتر  سهام  در مدل می شوند.این اثرات نیز منافع(سود) مهمی را برای دیگر سهامداران شرکت ها از جمله کارکنان، مشتریان، محیط زیست، و جامعه را فراهم میکند.یک مسئله ی اخلاقی مهم در زنجیره های تامین جهانی شرایط کاری در کارخانه های خارجی است که اغلب منجر به اظهارات مبنی بر شرایط کار تولیدی می شوند.این مسئله برای نشان دادن چگونگی تاثیر روش های تولید کم سود بر مصرف کنندگان،کارکنان ، و خطر مالی استفاده شده است.نتایج مسئله ی کار تولیدی برای اعمال به دیگر  مسائل پایداری نیز نشان داده شده است.

سال انتشار 2011
ناشر وایلی
کلمات کلیدی   زنجیره تامین، تولید کم سود، پایداری، مسئولیت اجتماعی متحد، کار تولیدی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21
تعداد صفحات ترجمه مقاله 33
مناسب برای رشته مدیریت و مهندسی صنایع
مناسب برای گرایش بازاریابی، لجستیک و زنجیره تامین، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، تولید و عملیات و مدیریت کیفیت و بهره وری
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید