مقاله تاثیر پایداری سیستم تولید فوتوولتاییک خورشیدی توزیع شده در مقیاس بزرگ (2013 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله تاثیر پایداری سیستم تولید فوتوولتاییک خورشیدی توزیع شده در مقیاس بزرگ: مورد مطالعاتی شهر آنتاریو در کانادا
عنوان انگلیسی مقاله System Stability Impact of Large-Scale and Distributed Solar Photovoltaic Generation: The Case of Ontario, Canada
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مدل های دینامیک یک واحد فوتوولتاییک خورشید

3. مطالعات تاثیر سیستم

A. مطالعات پایداری

B. ارزش گذاری اقتصادی

4. توصیف سیستم موردی: آنتاریو

5. نتایج و بحث ها

A. تحلیل مقدار ویژه

B. تحلیل بارپذیری سیستم

B. تحلیل بارپذیری سیستم

6. نتیجه گیری

ضمیمه: تغییر در سطوح ابر رسانایی (پرتو افکنی) خورشیدی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper presents a comparative investigation of solar photovoltaic (PV) effect on system stability at different penetration levels. Three different scenarios with their relevant dynamic models are considered, namely, distributed units, and centralized farms with and without voltage regulation capabilities. Based on these models, the impact is examined through eigenvalue, voltage stability and transient stability analyses using real network data pertaining to Ontario and its neighboring systems. This impact is quantized in monetary terms based on the long run marginal cost of electricity production in Ontario. It is demonstrated that distributed solar PV generators are significantly more advantageous, from the stability point of view, than solar farms.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله بررسی مقایسه ای اثر فوتوولتاییک (PV) خورشیدی بر پایداری سیستم در سطوح مختلف نفوذ را ارائه می کند. سه سناریو مختلف همراه با مدل مرتبط دینامیکی یعنی واحدهای توزیع شده و مزارع متمرکز با و بدون قابلیت های تنظیم ولتاژ در نظر گرفته شده است. براساس این مدل ها، تاثیر مربوطه از طریق مقدار موثر، پایداری ولتاژ و تحلیل های پایداری گذرا با استفاده از داده های مربوط به شبکه توزیع برق آنتاریو و سیستم های مجاور آن مورد بررسی قرار گرفته است. این تاثیر براساس شرایط مالی بر مبنای هزینه حاشیه ای بلند مدت تولید برق در آنتاریو مورد بررسی قرار گرفته است.نشان داده شده است که تولیدکنندگان PV خورشیدی توزیع شده به طور قابل توجهی از نقطه نظر پایداری نسبت به مزارع خورشیدی مقرون به صرفه است.

سال انتشار 2013
ناشر آی تریپل ای
مجله  یافته ها در حوزه انرژی پایدار – TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY
کلمات کلیدی  تاثیر اقتصادی، تولید فوتوولتاییک خورشیدی، مطالعات پایداری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 23
مناسب برای رشته مهندسی انرژی و برق
مناسب برای گرایش انرژی های تجدیدپذیر، تولید، انتقال و توزیع، مهندسی الکترونیک و فناوریهای انرژی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی انرژی

دیدگاهتان را بنویسید