مقاله یادگیری ساختاری در شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از بهینه سازی تنک (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله یادگیری ساختاری در شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از بهینه سازی تنک
عنوان انگلیسی مقاله Structural learning in artificial neural networks using sparse optimization
فهرست مطالب نکات برجسته

چکیده

مقدمه

ساختار شبکه و نشان گذاری

همبندی تنک در شبکه های عصبی

3-1 بهینه سازی تنک

3-2 راه حل های تقریبی (P*0)

3-3 جستجوی خط پس گرد

آزمایش ها

4-1 مثال تشریحی

4-2 مثال تشریحی: طبقه بندی

4-3 مطالعه موردی: تخمین بازیافت حرارت تلف شده در کشتی ها

نتیجه گیری اظهارات

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

In this paper, the problem of simultaneously estimating the structure and parameters of artificial neural networks with multiple hidden layers is considered. A method based on sparse optimization is proposed. The problem is formulated as an `0-norm minimization problem, so that redundant weights are eliminated from the neural network. Such problems are in general combinatorial, and are often considered intractable. Hence, an iterative reweighting heuristic for relaxing the `0-norm is presented. Experiments have been carried out on simple benchmark problems, both for classification and regression, and on a case study for estimation of waste heat recovery in ships. All experiments demonstrate the effectiveness of the algorithm.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در این مقاله مسئله تخمین همزمان ساختار و پارامترهای شبکه های عصبی مصنوعی با چندین لایه مخفی در نظر گرفته می شود. روشی بر مبنای بهینه سازی تنک ارائه می شود. مسئله به صورت یک مسئله کمینه سازی هنجار ℓ0 به گونه ای فرمول بندی می شود که اوزان افزونه از شبکه عصبی حذف می شوند. چنین مسائلی به طور کلی ترکیبی هستند و اغلب حل نشدنی در نظر گرفته می شوند. بنابراین یک وزن دهی مجدد سلسله مراتبی تکراری برای آسان سازی هنجار ℓ0 ارائه می شود. آزمایش هایی روی مسائل محک ساده، برای طبقه بندی و رگرسیون و روی یک مطالعه موردی برای تخمین حرارت تلف شده در کشتی ها، انجام گرفته است. تمامی آزمایش ها بیانگر کارآمدی الگوریتم هستند.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  محاسبات عصبی – Neurocomputing
کلمات کلیدی  یادگیری ساختاری، شبکه های عصبی مصنوعی، بهینه سازی تنک، وزن دهی مجدد تکراری
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17
تعداد صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته مهندسی صنایع و کامپیوتر
مناسب برای گرایش بهینه سازی سیستم ها، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی صنایع

دیدگاهتان را بنویسید