مقاله روش های کنترل مد اسلایدی (لغزشی) توان انفعالی و فعال یک DFIG با MPPT برای مبدل انرژی بادی با سرعت متغیر (2011)

عنوان فارسی مقاله روش های کنترل مد اسلایدی (لغزشی) توان انفعالی و فعال یک DFIG با MPPT برای مبدل انرژی بادی با سرعت متغیر
عنوان انگلیسی مقاله Sliding Mode Controls of Active and Reactive Power of a DFIG with MPPT for Variable Speed Wind Energy Conversion
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2. مدل توربین

4. مدل سازی DFIG

5. کنترل میدان جهت یافته DFIG

6. کنترل مد اسلایدی

7. کاربرد کنترل مد یا حالت لغزشی یا اسلایدی برای DFIG

1.7. کنترل جریان روتور یک چهارم با SMC

2.7 کنترل جریان روتور مستقیم با SCM

8. نتایج شبیه سازی

9. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper presents the study of a variable speed wind energy conversion system based on a Doubly Fed Induction Generator (DFIG) based on a sliding mode control applied to achieve control of active and reactive powers exchanged between the stator of the DFIG and the grid to ensure a Maximum Power Point Tracking (MPPT) of a wind energy conversion system. The proposed control algorithm is applied to a DFIG whose stator is directly connected to the grid and the rotor is connected to the PWM converter. To extract a maximum of power, the rotor side converter is controlled by using a stator flux-oriented strategy. The created decoupling control between active and reactive stator power allows keeping the power factor close to unity. Simulation results show that the wind turbine can operate at its optimum energy for a wide range of wind speed.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله، سیستم مبدل انرژی بادی با سرعت متغیر بر پایه  ژنراتور القائی تغذیه  دو سویه (DFIG) را بر اساس کنترل مد اسلایدی که برای کنترل توان های انفعالی و فعال تبادل یافته بین استاتور DFIG و شبکه برای اطمینان از ردیابی نقطه  حداکثر توان (MPPT) یک سیستم مبدل انرژی بادی بکار برده می شود مطالعه می کند. الگوریتم کنترل پیشنهادی برای DFIG که استاتور(بخش ثابت) آن به طور مستقیم به شبکه می شود و روتور (بخش متحرک) آن به مبدل PWM متصل می شود بکار برده می شود. برای استخراج یک توان حداکثر ، مبدل سمت روتور  با استفاده از استراتژی شار جهت یافته به سمت استاتور کنترل می شود. کنترل تجزیه  یا وا شدگی ایجاد شده بین توان انفعالی و فعال استاتور، فاکتور توان را نزدیک به واحد نگه می دارد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که توربین بادی در محدود  وسیعی از سرعت باد می تواند بصورت بهینه عمل کند.

سال انتشار 2011
مجله  مجله علوم پایه و کاربردی استرالیایی – Australian Journal of Basic and Applied Sciences
کلمات کلیدی   ژنراتور القائی تغذیه دوسویه، انرژی بادی، توربین بادی، کنترل مد اسلایدی (لغزشی)، ردیابی نقطه حداکثر توان (MPPT)
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14
تعداد صفحات ترجمه مقاله 19
مناسب برای رشته مهندسی برق، مکانیک و انرژی
مناسب برای گرایش تبدیل انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی الکترونیک و الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید