مقاله آیا بایستی استنکاف از رای داوری لغو شود؟ (2014 Academic Journals)

عنوان فارسی مقاله آیا بایستی استنکاف از رای داوری لغو شود؟
عنوان انگلیسی مقاله Should the Setting Aside of the Arbitral Award be Abolished?
فهرست مطالب چکیده

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- منشا و وضعیت فعلی استنکاف در داوری بین المللی

منشا

استنکاف به عنوان معیاری برای امتناع یا رد اجرای یک رای خارجی

معیار ها و اصولی برای استنکاف

وضعیت فعلی پیچیده است

استنکاف و امتناع از اجرا در کشور های دیگر

استنکاف و امتناع از اجرا در کشور مبدا

استنکاف و امتناع از اجرای رای غیر داخلی

3- تلاش هایی برای حذف یا کاهش نقش استنکاف در داوری بین المللی

سطح معاهده: کنوانسیون 1961 اروپا

در کشورمبدا

در کشور های دیگر

بر اساس کنوانسیون نیویورک

متن کنوانسیون

قدرت اختیاری ( “ممکن است” در برابر ” خواهد بود”……….. اگر)

تشخیص استنکاف حکم یا رای خارجی

موضوع اثبات

خارج از کنوانسیون نیویورک( فرانسه)

4- داوری سرمایه گذاری

5- آیا استنکاف بایستی لغو شود؟

6- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The text of the 2nd Karl-Heinz Bo¨ckstiegel Lecture of 13 September 2013 as adapted for publication examines the question on whether the setting aside of the arbitral award should be abolished. It does so by identifying the various issues that arise out of an action for setting aside, such as the possibility of double control and conflicting decisions, the (universal) effect of a setting aside in the country of origin and the court with the last say on the validity of an international arbitral award. The origin of the action for setting aside and its current legal status in international arbitration. The various attempts to reduce or eliminate the role of setting aside in international arbitration. The situation in investment arbitration. Whether the setting aside action should be abolished and if so, what may be the alternatives.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

متن دومین سخنرانی کارل-هینز بوک اشتیگل در 13 سپتامبر 2013 که برای انتشار اقتباس شده است، به بررسی این سوال می پردازد که آیا استنکاف از رای داوری بایستی لغو شود یا خیر. این مطالعه با شناسایی مسائل مختلف ناشی از استنکاف نظیر احتمال کنترل مضاعف و تصمیمات متناقض، که تاثیر ( کلی)(لازم الاجرا بودن) یک استنکاف در کشور مبدا و دادگاه با آخرین حکم در خصوص اعتبار رای داوری بین المللی می باشد صورت می گیرد.منشا عمل برای استنکاف و وضعیت حقوقی فعلی آن در داوری بین المللی. تلاش های مختلف برای کاهش یا حذف نقش استنکاف در داوری بین المللی. وضعیت در داوری سرمایه گذاری. آیا بایستی استنکاف از رای داوری لغو شود و اگر جواب مثبت است، جایگزین آن چه می تواند باشد؟

سال انتشار 2014
ناشر Academic Journals
مجله  بررسی ICSID
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26
تعداد صفحات ترجمه مقاله 33
مناسب برای رشته حقوق
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حقوق

دیدگاهتان را بنویسید