مقاله متابولیسم ثانویه در تریکودرما – تلاقی شیمی با ژنومیک (2016 الزویر)

عنوان فارسی مقاله متابولیسم ثانویه در تریکودرما – تلاقی شیمی با ژنومیک
عنوان انگلیسی مقاله Secondary metabolism in Trichoderma e Chemistry meets genomics
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2-متابولیت های ثانویه و ژن های بیوسنتز تریکودرما

پپتید های غیر ریبوزومی

پپتابیوتیک

اپی پولیتیودیوکسو پایپرازین ها

سایدروفور ها

متابولیت های تولید شده توسط خوشه های ژنی شبه NRPS

پلی کتید ها

ترپنویید ها

6-پنتیل پایرون

3-تنظیم متابولیسم ثانویه در تریکودرما

4-فعالیت زیستی و نقش زیستی متابولیت های ثانویه تریکودرما

5- روش ها و رویکرد های تعیین پروفیل متابولیت های ثانویه تریکودرما

6-نتیجه گیری و مطالعات آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Species of the genus Trichoderma inhabit diverse environments and undergo a variety of interactions with different other organisms. Mycoparasitic Trichoderma species are successfully applied as bio-fungicides due to their plant-protecting abilities and they are prolific producers of secondary metabolites which comes along with an enrichment in secondary metabolism-associated genes in their genomes. The objective of this article is to review the secondary metabolites produced by Trichoderma spp. along with a comprehensive overview of their genomic content for genes and gene clusters being involved in secondary metabolite biosynthesis. We discuss the bioactivity of selected Trichoderma-derived secondary metabolites with a focus on their roles in the interactions of Trichoderma with plants and fungal preys and give an overview on methods for secondary metabolite profiling. ª 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd on behalf of British Mycological Society. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/ 4.0/).

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

گونه های جنس تریکودرما در محیط های متنوعی ساکن هستند و تحت طیف وسیعی ازتعاملات و اثرات متقابل با موجودات زنده دیگر قرار دارند. گونه های تریکودرم مایکوپارازیت به طور موفق به عنوان قارچ کش های زیستی به دلیل قابلیت حفاظت از گیاهان به کار برده شده اند وآن ها تولید کننده های متابولیت های ثانویه هستند که با غنی سازی در ژن های مرتبط با متابولیسم ثانویه در ژنوم های آن ها همراه است. هدف این مقاله بازنگری متابولیت های ثانویه تولید شده توسط گونه تریکودرما همراه با بازنگری جامع محتوی ژنومی آن ها برای ژن ها و خوشه های ژنی در بیوسنتز متابولیت ثانویه می باشد. ما در مورد فعالیت زیستی متابولیت های ثانویه برگرفته از تریکودرما با تاکید بر نقش آن ها در فعل و انفعال تریکودرما با گیاهان و شکارچیان قارچ بحث کرده و مروری بر روش های تعیین پروفیل متابولیت ثانویه خواهیم داشت.

سال انتشار 2016
ناشر الزویر
مجله  بررسی های زیست شناسی قارچ – Fungal Biology Reviews
کلمات کلیدی   ETP، خوشه ژنی،پپتابیوتیک ها، متابولیت های ثانویه، تریکودرما، VOG
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17
تعداد صفحات ترجمه مقاله 25
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی و علوم گیاهی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید