مقاله نقش گونه های اکسیژن واکنشی در تنظیم میزان تولید اسپرم (2014 Frontiersin)

عنوان فارسی مقاله نقش گونه های اکسیژن واکنشی در تنظیم میزان تولید اسپرم
عنوان انگلیسی مقاله Roles of reactive oxygen species in the spermatogenesis regulation
فهرست مطالب مقدمه

گونه های اکسیژن فعال و بیضه مکانیکی آنتی اکسیدانی و بازخوانی سیستم دفاعی

گونه های واکنش پذیر اکسيژن و کنترل رونوشت ایجاد نطفه

گونه های واکنش پذیر اکسین و حفظ گونه

نتایج ملاحظه شده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Spermatogenesis is a complex process of male germ cells proliferation and maturation from diploid spermatogonia, through meiosis, to mature haploid spermatozoa.The process involves dynamic interactions between the developing germ cells and their supporting Sertoli cells. The gonadal tissue, with abundance of highly unsaturated fatty acids, high rates of cell division, and variety of testis enzymes results very vulnerable to the overexpression of reactive oxygen species (ROS). In order to address this risk, testis has developed a sophisticated array of antioxidant systems comprising both enzymes and free radical scavengers.This chapter sets out the major pathways of testis generation, the metabolism of ROS, and highlights the transcriptional regulation by steroid receptors of antioxidant stress enzymes and their functional implications. It also deals with of the advantages of the system biology for an antioxidant under steroid control, the major selenoprotein expressed by germ cells in the testis, the phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase (PHGPx/GPx4) having multiple functions and representing the pivotal link between selenium, sperm quality, and species preservation.
ترجمه بخشی از متن مقاله

تولید اسپرم یک فرایند پیچیده از تکثیر و بلوغ سلول های بنیادی جنس نر است و از به بلوغ رسیدن و رشد دیپلید از طریق تقسیم سلولی به اسپرم بالغ است. این روند شامل تعاملی پویا بین سلول های توسعه دهنده زایش و سلول های حامی سرتولی می باشد. بافت گونادال، با فراوانی اسیدهای چرب اشباع نشده، میزان بالای تقسیم سلولی و انواع آنزیم های بیضه را بسیار آسیب پذیر میکند یا به بیان دیگر بیش از وابسته به گونه های واکنش پذیر اکسیژن (ROS) می سازد. به منظور رسیدگی به این خطر، بیضه مجموعه ای پیچیده از سیستم های آنتی اکسیدانی را که حاوی آنزیم و ردیاب های رادیکال آزاد است را ایجاد کرده است. این فصل از مسیرهای اصلی مربوط به بیضه، متابولیسم ROS را مشخص می کند و تنظیمات رونویسی آن توسط گیرنده های استروئید آنتی اکسیدان آنزیم های تنشی و پیامدهای کاربردی آنها مشخص می گردد. همچنین با استفاده از مزایای زیست شناسانه سیستمها، آنتی اکسیدان را تحت کنترل استروئید می گذارن در سلنوپروتئین عمدتاً این عمل برای سلولهای زایا در بیضه توسط هیدروپروکسید فسفولیپید گلوتاتیون پراکسیداز (PHGPX / GPx4) و با توجه به دارا بودن توابع متعدد و همچنین رابطه محوری بین سلنیوم، کیفیت اسپرم و حفظ گونه انجام می گیرد.

سال انتشار 2014
ناشر Frontiersin
مجله  مرز در روانشناسی – Frontiers in Psychology
کلمات کلیدی  اسپرماتوژنز، گونه های اکسیژن واکنشی، آنتی اکسیدان ها، سلنیوم، تولید مثل سالم
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4
تعداد صفحات ترجمه مقاله 7
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش  ژنتیک و علوم سلول و مولکولی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید