مقاله نقش اگزوپلی ساکاریدهای سیانوباکتریایی در بیوفیلم های فتوتروفیک و کمپلکس میکروبی Mat (سال 2015 MDPI)

عنوان فارسی مقاله نقش اگزوپلی ساکاریدهای سیانوباکتریایی در بیوفیلم های فتوتروفیک و کمپلکس میکروبی Mat
عنوان انگلیسی مقاله Role of Cyanobacterial Exopolysaccharides in Phototrophic Biofilms and in Complex Microbial Mats
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

1.1- EPS های سیانوباکتریایی: ویژگی های شیمیایی و فیزیکی

1.2 عوامل موثر بر سنتز EPS در سیانوباکتری ها

2. نقش EPS های سیانوباکتریایی در Mat های میکروبی

2.1 نقش EPS ها در چسبیدن سیانوباکتری به ذرات و سطوح جامد

2.2 نقش EPS ها در پهنه های زیستی خاک

2.3 نقش EPS ها در تحمل به تنش آب و اشعه ماوراء بنفش

2.4. نقش EPS ها در فرایندهای Bio-Weathering

2.5. نقش EPS ها در حرکات خرامیدن سیانوباکتریایی

6- EPS های سیانوباکتریایی به عنوان یک منبع C

3. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Exopolysaccharides (EPSs) are an important class of biopolymers with great ecological importance. In natural environments, they are a common feature of microbial biofilms, where they play key protective and structural roles. As the primary colonizers of constrained environments, such as desert soils and lithic and exposed substrates, cyanobacteria are the first contributors to the synthesis of the EPSs constituting the extracellular polymeric matrix that favors the formation of microbial associations with varying levels of complexity called biofilms. Cyanobacterial colonization represents the first step for the formation of biofilms with different levels of complexity. In all of the possible systems in which cyanobacteria are involved, the synthesis of EPSs contributes a structurally-stable and hydrated microenvironment, as well as chemical/physical protection against biotic and abiotic stress factors. Notwithstanding the important roles of cyanobacterial EPSs, many aspects related to their roles and the relative elicited biotic and abiotic factors have still to be clarified. The aim of this survey is to outline the state-of-the-art of the importance of the cyanobacterial EPS excretion, both for the producing cells and for the microbial associations in which cyanobacteria are a key component.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

اگزوپلی ساکاریدها (EPSs) یک رده ی مهم از پلیمرهای زیستی با اهمیت اکولوژیکی زیاد هستند. در محیط طبیعی، یک ویژگی معمول از بیوفیلم های میکروبی هستند و نقش کلیدی محافظتی و ساختاری ایفا می کنند. سيانوباکتري ها به عنوان کلنی کننده های اصلی محيط های محدود، مانند خاک های بيابانی و بسترهای سنگی و بدون پوشش، اولين مشارکت کنندگان در سنتز EPSs هستند که ماتريکس پليمری خارج سلولی تشکيل می-دهند که باعث تشکيل تجمع های ميکروبی با سطوح مختلف پيچيدگی ها به نام بيوفيلم می شوند. کلونیزاسیون سیانوباکتریایی اولین مرحله برای تشکیل بیوفیلم ها با سطوح مختلف پیچیدگی است. در تمام سیستم های ممکن که در آن سینوباکتری ها دخیل هستند، سنتز EPSs در ایجاد یک ریزمحیط هیدراته با استحکام ساختاری و همچنین حفاظت شیمیایی/فیزیکی در برابر عوامل تنش زای زنده و غیرزنده مشارکت می کند. با وجود نقش های مهم EPS های سیانوباکتریایی، بسیاری از جنبه های مربوط به نقش آن ها و ارتباط آن ها با عوامل زنده و غیر زنده، هنوز مشخص نشده است. هدف از این بررسی، مشخص کردن وضعیت جدید اهمیت عصاره EPS سیانوباکتریایی، هم برای سلول های تولید کننده و هم برای تجمع های میکروبی است که در آن سیانوباکتری ها به عنوان یک جزء کلیدی هستند

سال انتشار 2015 
ناشر MDPI
مجله   زیست – Life
کلمات کلیدی  سيانوباكتری،اکسیپول ساکارید، بیوفیلم ها، پوسته خاکی بیولوژیکی، سطوح سرامیکی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21
تعداد صفحات ترجمه مقاله 21
مناسب برای رشته  زیست شناسی
مناسب برای گرایش میکروبیولوژی، بیوشیمی و علوم گیاهی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته  زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید