مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی (2021 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی
عنوان انگلیسی مقاله Role of Green Data Center in Human Resources Development Model
فهرست مطالب نکات برجسته

چکیده

۱. مقدمه

2.1. مسائل موجود در مدیریت منابع انسانی

2.2. وضعیت و مفهوم مدیریت منابع انسانی

2.3. کاربرد مرکز داده های سبز در مدیریت منابع انسانی

3.1. موضوع آزمایش

3.2. طراحی پایگاه داده های مرکز داده های سبز آزمایشی

3.3. طراحی ایمن سیستم آزمایشگاهی

4.1. کاربرد تحلیل ارزش مرکز داده های سبز در مدیریت سازماندهی پرسنل و مدیریت پرسنل

4.2. تحلیل بهره وری مرکز داده های سبز در مدیریت منابع انسانی و مدیریت حقوق

۵. نتیجه گیری

رفرنس

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Human resources are now a very important factor in the development of various enterprises and even countries, and how to master and manage human resources has always been a problem. Nowadays, the development of science and technology has made the processing of various data simple, and green data processing centers that save energy have also been established. This paper is to study the role of green data center in terms of human resources development model, by using mixed integer linear programming optimization mathematical model of the existing data center, reduce data center energy consumption NRE while establishing a new green data center, and the data center conducts related research on the information search of human resources and its auxiliary role on how to efficiently hire and train employees. The research results show that the green data center can play a great role in the development of human resources. Compared with relying solely on human resource managers, the use of green data centers to manage human resources has increased the decision-making ability of corporate personnel by 12 %, and personnel efficiency has increased by about 10 %, basically realizing comprehensive and effective management of human resources.

1. Introduction

In order to solve the problem of the future green development direction of the data center, we must first understand the concept of the green data center. However, at present, there is no accurate and authoritative definition of green data center, so the concept can only be understood by understanding the evaluation indicators of green data center. In China, there are many evaluation methods for green data centers, each with its own characteristics. Governments and technical groups at all levels are also exploring. At the technical level, in 2015, the Open Data Center Committee (ODCC) and the Green Grid Organization (TGGC) jointly carried out the assessment of the green level of data centers in China, and the assessment indicators related to the three dimensions of energy efficiency, energy-saving technology and green management. In 2016, the ministry of urban and rural housing construction issued the “technical conditions for green data center building evaluation”.

5. Conclusions

(1) This article analyzes the common problems in the current research on the role of green data centers in the human resource development model, and discusses how to solve these problems, and proposes corresponding solutions. Introduced the various methods and status quo of human resources management, especially the mechanism of effective and reasonable application management methods for human resources using big data and data center technology.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

منابع انسانی در حال حاضر عامل بسیار مهمی در توسعه شرکت ها و حتی کشورهای مختلف محسوب شده و نحوه تسلط بر منابع انسانی مدیریت و مدیریت بر آن همواره مساله بوده است. امروزه، توسعه علم و فناوری، پردازش داده های مختلف را ساده نموده، و مراکز پردازش داده های سبز نیز ایجاد شدهکه باعث صرفه جویی در انرژی می شوند. مقاله حاضر به مطالعه نقش مرکز داده های سبز از نظر مدل توسعه منابع انسانی، با استفاده از مدل ریاضی بهینه سازی برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط مرکز داده های موجود، کاهش مصرف انرژی NRE مرکز داده ها در حین ایجاد مرکز داده های سبز جدید، و انجام تحقیقات مربوط به جستجوی اطلاعات منابع انسانی توسط مرکز داده ها و نقش کمکی آن در چگونگی استخدام و آموزش موثر کارکنان می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مرکز داده های سبز نقش مهمی در توسعه منابع انسانی ایفا می کند. در مقایسه با اتکاء صرف به مدیران منابع انسانی، استفاده از مراکز داده های سبز برای مدیریت منابع انسانی تا ۱۲ درصد به توانایی تصمیم گیری کارکنان شرکت اضافه نموده و بهره وری کارکنان را تا حدود ۱۰ درصد افزایش داده و مدیریت جامع و موثر منابع انسانی را به صورت بنیادین محقق می نماید.

۱. مقدمه

به منظور حل مساله جهت گیری توسعه سبز آتی مرکز داده ها، ابتدا باید مفهوم مرکز داده های سبز را درک نمود. با این حال، در حال حاضر تعریف دقیق و موثقی برای مرکز داده های سبز وجود ندارد، لذا درک مفهوم مزبور تنها با شناخت شاخص های ارزیابی مرکز داده های سبز میسر می باشد. در چین روش های ارزیابی بسیاری برای مراکز داده سبز وجود دارد که هر یک دارای ویژگی های خاص خود می باشد. دولت ها و گروه های فنی در تمامی سطوح در حال بررسی هستند. در سطح فنی، در سال ۲۰۱۵، کمیته مرکز داده های باز  (ODCC) و سازمان شبکه سبز  (TGGC) مشترکاً ارزیابی سطح مراکز داده های سبز و شاخص های ارزیابی مربوط به سه بُعد بهره وری انرژی، فناوری حفظ انرژی و مدیریت سبز را در چین انجام داده اند. در سال ۲۰۱۶، وزارت مسکن شهری و روستایی شرایط فنی ارزیابی ساختمان مرکز داده های سبز را صادر نمود.

۵. نتیجه گیری

(۱) این مقاله به تحلیل مشکلات رایج در تحقیق حاضر درباره نقش مراکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی می پردازد و درباره نحوه حل این مشکلات بحث می کند و راه حل های مربوطه را پیشنهاد می کند. معرفی روش های مختلف و وضعیت فعلی مدیریت منابع انسانی، به ویژه مکانیزم روش های موثر و معقول مدیریت برنامه منابع انسانی با استفاده از کلان داده ها و فناوری مرکز داده ها صورت می گیرد.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2021
ناشر الزویر
مجله  محاسبات پایدار: انفورماتیک و سیستم ها – Sustainable Computing: Informatics and Systems
کلمات کلیدی انگلیسی Green Data Focus – Human Resources – Development Model – Work Efficiency – NRE Energy Consumption
کلمات کلیدی  کانون داده های سبز، منابع انسانی، مدل توسعه، بهره وری کار، مصرف انرژی NRE [منابع تجدیدنـــاپذیر]
 صفحات مقاله انگلیسی 16
صفحات ترجمه مقاله 21 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات، توسعه منابع انسانی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید