مقاله تحلیل قابلیت اطمینان سازه های تکیه گاهی توربین بادی فراساحل تحت بارهای محیطی اقیانوس حداکثری (2014 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله تحلیل قابلیت اطمینان سازه های تکیه گاهی توربین بادی فراساحل تحت بارهای محیطی اقیانوس حداکثری 
عنوان انگلیسی مقاله Reliability analysis of offshore wind turbine support structures under extreme ocean environmental loads
فهرست مطالب چکیده

1.معرفی

2. تحلیل قابلیت اطمینان سازه تکیه گاهی

2.1 تحلیل قابلیت اطمینان با استفاده از فاکتور پاسخ اوج

2.2 توزیع واکنش پاسخ اوج

2.3 بار موج طراحی

2.4 منحنی های p-y برای خاک بستر

2.5 روش سطح پاسخ

3. مثال عددی

3.1. گواهی سنجی با استفاده از مدل تک درجه آزادی

3.2. کاربرد و استفاده بر مدل توربین بادی 5 مگاواتی با مقیاس کامل

3.2.1. سازه تکیه گاهی و شرایط بستر

3.2.2 بار های محیطی

3.2.3.تحلیل دینامیکی و توزیع پاسخ اوج

3.2.4. تحلیل قابلیت اطمینان با استفاده از FORM

3.3 محدودیت

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Reliability analysis of jacket type offshore wind turbine (OWT) support structure under extreme ocean environmental loads was performed. Limit state function (LSF) of OWT support structure is defined by using structural dynamic response at mud-line. Then, the dynamic response is expressed as the static response multiplied by peak response factor (PRF). Probabilistic distribution of PRF is found from response time history under design significant wave load. Band limited beta distribution is used for internal friction angle of ground soil. Wind load is obtained in the form of thrust force from commercial code called Bladed and then, applied to tower hub as random load. In numerical example, response surface method (RSM) is used to express LSF of jacket type support structure for 5 MW OWT. Reliability index is found using first order reliability method (FORM).

نمونه ترجمه فارسی چکیده

تحلیل قابلیت اطمینان سازه تکیه گاهی توربین بادی فراساحل نوع جکت (OWT) تحت بارهای محیطی اقیانوس حداکثری انجام شد. تابع حالت حدی (LSF) سازه تکیه گاهی OWT با استفاده از پاسخ دینامیکی سازه در ماد لاین تعریف شده است. سپس پاسخ دینامیکی به صورت استاتیکی ضربدر فاکتور پاسخ اوج (PRF) بیان می شود. توزیع احتمالاتی از پاسخ تاریخچه زمانی تحت بار موج مشخصه بدست آمد. توزیع باند محدود بتا برای زاویه اصطکاک درونی خاک بستر استفاده شده است .بار موج به فرم نیروی فشاری از کد تجاری به نام bladed بدست آمده است و سپس به هاب تاور به عنوان موج تصادفی اعمال شد. در مثال عددی ، روش پاسخ سطح برای بیان سازه تکیه گاهی نوع جکت استفاده شد.شاخص قابلیت اطمینان با استفاده از روش قابلییت اطمیان مرتبه اول(FORM) بدست آمد.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر 
مجله   انرژی تجدید پذیر – Renewable Energy
کلمات کلیدی  توربین بادی فرا ساحل، نیروی موج ، نیروی باد، قابلیت اطمینان، احتمالی شکست، جکت
 صفحات مقاله انگلیسی 6
صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته  مهندسی عمران
مناسب برای گرایش سازه و سازه های دریایی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید