مقاله تاثیر مثبت سیستم های اطلاعاتی مدیریت پورتفولیو پروژه بر عملکرد (2020 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله تاثیر مثبت سیستم های اطلاعاتی مدیریت پورتفولیو پروژه بر عملکرد – اهمیت بلوغ فرآیند
عنوان انگلیسی مقاله Project portfolio management information systems’ positive influence on performance – the importance of process maturity
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2.سیستم های اطلاعاتی مدیریت پورتفولیو پروژه

2.1. مراحل مدیریت پورتفولیو پروژه

2.2.سیستم های اطلاعاتی برای مدیریت پورتفولیوی پروژه

3. چارچوب مفهومی و فرضیه ها

3.1. تاثیر عملکردی پشتیبانی IT

3.2. نقش تعدیل کننده رسمی سازی

3.3. نقش تعدیل گر پیچیدگی پورتفولیو

4. روش

4.1. نمونه و داده ها

4.2 اندازه گیری

4.3.ارزیابی اندازه گیری

5. نتایج

5.1. یافته های توصیفی

5.2. آزمون فرضیه ها

6. بحث

6.1. کاربردهای نظری

6.2. محدودیت ها و تحقیقات آتی

6.3. کاربردهای مدیریتی

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Companies increasingly support their project portfolio management processes with specific software, and the market for IT solutions is growing. While project portfolio management information systems (PPMIS) promise to improve the quality of the management process and eventually portfolio performance, it is unclear whether they actually deliver on this promise. We lack empirical evidence regarding the actual benefits of PPMIS and knowledge on the conditions under which PPMIS application is most beneficial. Using a sample of 181 project portfolios, this study shows for the first time that PPMIS application is overall positively associated with the quality of portfolio management processes and project portfolio success. However, moderation analyses further reveal that these effects only materialize when formalization of single project management, project portfolio management, and risk management are sufficiently high. Surprisingly, the benefits of PPMIS application do not depend on portfolio complexity (size, project interdependency, dynamics).

 

1. Introduction

The projectification of the firm is an ongoing trend that has persisted over the last decades and requires organizations to manage portfolios of multiple projects (Bredin & Søderlund, 2006; Midler, 1995; Schoper, Wald, Ingason & Fridgeirsson, 2018). With the increasing importance of project portfolio management (PPM), a plethora of software vendors have started to offer a variety of project portfolio management information systems (PPMIS) solutions and the market is growing quickly (Ahlemann, 2009, 2013; Meyer, 2005; Handler & Stang, 2013). However, Meyer (2005) showed that less than 20% of the organizations surveyed had special software for project portfolio management, but around 83% used special software for schedule and time management in single project management. Even more recent studies show that firms still focus on single project management IT solutions (Besner & Hobbs, 2012).

 

6.3. Managerial implications

Overall, the results provide some practical implications for managers who want to increase the performance of their project portfolio management system. The positive effects of PPMIS are not only anecdotal but also empirically observable in a large sample. We have shown that the application of PPMIS is (on average) beneficial assuming a certain level of process formalization. However, managers need to acknowledge that the performance impact of PPMIS is indirect. Our results show that IT can positively affect the quality of the portfolio management processes, but these processes need to be clearly defined and implemented. Introduction of IT solutions without accompanying process formalization is, therefore, likely to be pointless. Managers should therefore be cautious in trying to implement a too high degree of IT support for their PPM processes or expecting too many benefits if those processes lack the necessary maturity.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

شرکت ها بیش از پیش از فرآیند های مدیریت پورتفولیو پروژه خود با استفاده از نرم افزار خاص، پشتیبانی می کنند و بازار راه حل های IT در حال رشد است. گرچه سیستم های اطلاعاتی مدیریت پورتفولیو پروژه(PPMIS) بهبود کیفیت فرآیند مدیریت و در نهایت، عملکرد پورتفولیو را تضمین می کند، مشخص نیست، که آیا آنها در عمل نیز می توانند این کار را انجام دهند یا خیر. درباره مزایای عملی PPMIS و دانش درباره شرایطی که تحت آن استفاده از PPMIS، بسیار سودمند است، شواهد تجربی کمی وجود دارد. با استفاده از نمونه 181 پورتفولیو پروژه، این مطالعه برای اولین بار نشان می دهد که به طور کلی استفاده از PPMIS با کیفیت فرآیندهای مدیریت پورتفولیو و موفقیت پورتفولیو پروژه، ارتباط مثبت دارد. با این وجود، تحلیل های تعدیل کننده بیشتر، نشان می دهد که این تاثیرات تنها زمانی تحقق می یابد که رسمی سازی مدیریت پروژه واحد، مدیریت پورتفولیو پروژه و مدیریت ریسک به اندازه کافی بالا باشند. جالب اینکه، مزایای استفاده از PPMIS تابع پیچیدگی پورتفولیو نیست(اندازه، وابستگی متقابل، پویایی ها).

 

1.مقدمه

پروژه سازی شرکت، یک روند در حال پیشرفت است که در دهه های اخیر، ادامه داشته است و سازمان ها را ملزم به مدیریت پورتفولیو پروژه های چندگانه می کند(بردین و سودرلاند، 2006؛ میدلر، 1995؛ اسکوپر، والد، اینگاسون، و فریدگرسون، 2018). با  افزایش اهمیت مدیریت پورتفولیو پروژه(PPM)، تعداد زیادی از فروشندگان نرم افزار، شروع به پیشنهاد انواع راه حل های سیستم های اطلاعاتی مدیریت پورتفولیو پروژه(PPMIS) کرده اند و بازار به سرعت در حال رشد است(اهلمان، 2009، 2013؛ مایر، 2005؛ هندلر، و استانگ، 2013). با اینحال، مایر(2005) نشان داد که کمتر از 20 درصد سازمان های تحت بررسی، نرم افزار خاصی برای مدیریت پورتفولیو پروژه خود داشتند، اما حدود 83 درصد آنها، برای زمانبندی و مدیریت زمان در مدیریت پروژه واحد، از نرم افزار خاصی استفاده می کردند. مطالعات جدیدتر نشان می دهند که شرکت ها هنوز هم بر راه حل های فناوری اطلاعات مدیریت پروژه  واحد تمرکز دارند(بنسر و هابز، 2012).

 

6.3. کاربردهای مدیریتی

به طور کلی، نتایج برخی کاربردهای عملی برای مدیرانی که میخواهند عملکرد سیستم مدیریت پورتفولیو پروژه خود را افزایش دهند ارائه می دهد. تاثیرات مثبت PPMIS نه تنها بدون سند و مدرک است، بلکه به طور تجربی نیز در یک نمونه بزرگ قابل مشاهده است. نشان داده ایم که کاربرد PPMIS به طور میانگین سودمند است که سطح خاصی از رسمی سازی فرآیند را پیشنهاد می دهد. با این وجود، مدیران باید بدانند که تاثیر عملکردی PPMIS غیر مستقیم است. نتایج ما نشان میدهند که IT می تواند بر کیفیت فرآیندهای مدیریت پورتفولیو تاثیر مثبت داشته باشد، اما این فرآیندها باید به طور کامل تعیین و اجرا شوند. ارائه راهحلهای IT بدون رسمی سازی فرایند بی نتیجه خواهد بود. مدیران باید در اجرای درجه بالایی از پشتیبانی IT برای فرایندهای PPM  خود یا انتظار داشتن مزایای بیش از حد، اگر این فرایند ها فاقد بلوغ لازم باشد، هشیار باشند.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2020
ناشر الزویر
مجله  مجله بین المللی مدیریت پروژه – International Journal of Project Management
کلمات کلیدی انگلیسی  Project portfolio management information systems – project portfolio success – management quality – process formalization – complexity
کلمات کلیدی   اطلاعات مدیریت پورتفولیو پروژه، سیستم ها، موفقیت پورتفولیو پروژه، کیفیت مدیریت، رسمی سازی فرآیند، پیچیدگی
 صفحات مقاله انگلیسی 13
صفحات ترجمه مقاله 30 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت پروژه ، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید