مقاله ارزیابی فروپاشی تدریجی سازه‌ های بتن مسلح چند طبقه در معرض کنش‌ های زلزله (2017 اسپرینگر)

 

 

عنوان فارسی مقاله ارزیابی فروپاشی تدریجی سازه‌ های بتن مسلح چند طبقه در معرض کنش‌ های زلزله
عنوان انگلیسی مقاله Progressive Collapse Assessment of Multistory Reinforced Concrete Structures Subjected To Seismic Actions
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

اهداف

راهنمای UFC

روش المان کاربردی (AEM)

رویکرد تحلیلی

5.1 مورد بارگذاری گرانش

5.2 مورد بارگذاری زلزله

مورد مطالعاتی

6.1 جزییات سازه ای

6.2 ویژگی‌های مواد

نتایج و بحث

7.1 حساسیت شبکه

7.2 چرخش اجزای سازه ای

7.3 رفتار سیستم قاب تنها و سیستم قاب-دال

7.4 بررسی رضایت از الزامات راهنمای UFC

7.5 تاثیر کنش لرزه‌‌ای بر روی فاکتور ایمنی فروپاشی تدریجی

7.6 تاثیر موقعیت ستون حذف شده بر روی انحراف سازه مورد مطالعه

7.7 تاثیر تراز ستون حذف شده بر روی انحراف سازه‌‌ای و فاکتور ایمنی فروپاشی تدریجی

نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Progressive collapse is a catastrophic partial or total failure of a structure that mostly occurs when a structure loses a primary component like a column. Some international standards have started to consider progressive collapse resistance in various approaches. In this study, the ‘Unified Facilities Criterion’ guidelines were used in assessing the structure; these guidelines represent one of the codes that discuss progressive collapse using sophisticated approaches. Three-dimensional nonlinear dynamic analyses using the ‘Applied Element Method’ were performed for a structure that lost a column during a seismic action. A parametric study was made to investigate the effect of different parameters on progressive collapse. In this study, a primary structural component was assumed lost during an earthquake. The studied parameters were the location of the removed column in plan, the level of the removed column, the case of loading, and the consideration of the slabs. For the study cases, it was concluded that the buildings designed according to the Egyptian code satisfies the progressive collapse requirements stated by ‘Unified Facilities Criteria’ (UFC) guidelines requirements with a safety factor of 1.97. Also, it was found that losing a column during a seismic action is more critical for progressive collapse than under gravity load. Finally, this study elaborated the importance of considering the slab in progressive collapse analysis of multistory buildings in order to include the significant catenary action developed by the slabs.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

فروپاشی تدریجی یک شکست فاجعه آمیز جزیی یا کلی یک سازه است که اغلب هنگامی که یک سازه یک جزء اولیه خود را مثل یک ستون از دست می‌دهد، اتفاق می‌افتد. برخی استاندارد‌های بین المللی شروع به در نظر گرفتن مقاومت فروپاشی با روش‌های مختلفی کرده اند. در این مطالعه، راهنمای ” ضابطه تسهیلات یکپارچه” در ارزیابی سازه استفاده شده است؛ این راهنماها یکی از این کد‌ها را ارائه می‌کند که درباره فروپاشی تدریجی با استفاده از رویکردهای پیچیده بحث می‌کند. تحلیل‌های دینامیک غیر خطی سه بعدی با استفاده از روش اجزای کاربردی برای یک سازه که یکی از ستون‌هایش را در طول بار زلزله از دست داده است، اجرا شده است. یک مطالعه پارامتری برای بررسی اثر پارامترهای مختلف بر روی فروپاشی تدریجی انجام شده است. در این مطالعه، فرض شده است که یک جزء سازه‌‌ای اولیه در حین یک زمین لرزه، از دست رفته است. پارامتر‌های مطالعه شده، موقعیت ستون حذف شده در پلان، تراز ستون حذف شده، حالت بارگذاری، و ارزیابی دال‌ها، هستند. برای مورد مطالعاتی، نتیجه گرفته شده است که الزامات طراحی ساختمان مربوط به کد مصر، الزامات فروپاشی تدریجی بیان شده توسط الزامات راهنمای ضابطه تسهیلات یکپارچه (UFC) با فاکتور ایمنی 1.97 را ارضاء می‌کند. همچنین، دریافتیم که از دست رفتن یک ستون حین کنش زلزله نسبت به بار گرانش زمین، برای فروپاشی تدریجی، بحرانی تر است. در آخر، این مطالعه اهمیت توجه به دال در تحلیل فروپاشی تدریجی سازه‌های چند طبقه را به منظور در برداشتن عملگرهای زنجیره‌‌ای قابل توجهی که توسط دال‌ها ایجاد می‌شود، به دقت شرح میدهد.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2017
ناشر اسپرینگر
مجله   KSCE مجله مهندسی عمران
کلمات کلیدی   فروپاشی تدریجی، بارهای زلزله، المان‌های کاربردی، عملگر‌های زنجیره ای، UFC
 صفحات مقاله انگلیسی 11
صفحات ترجمه مقاله 21
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش سازه و زلزله
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید