مقاله سلول های بنیادی گیاه و تنظیم آن ها در مریستم های راسی شاخه (2010 اشپرینگر)

 

 

عنوان فارسی مقاله سلول های بنیادی گیاه و تنظیم آن ها در مریستم های راسی شاخه
عنوان انگلیسی مقاله Plant stem cells and their regulations in shoot apical meristems
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. خصوصیات SCs های گیاهی

2.1. مشارکت مستمر در ساخت تنه گیاه

2.2. پرتوانی

2.3. وضعیت SC سیگنال تعیین کننده موقعیت

2.4. صف بندی SC غیر ثابت

3. تنظیم SC در مریستم های راسی شاخه

3.1. کمپلکس سیگنالینگ CLV3-CLV1/CLV2/CRN

3.2. فاکتور رونویسی WUS و لوپ های تنظیمی

4. سیتوکینین، سیگنال بالادستی می باشد که SCOC را تعیین می کند

5. انتقال قطبی اکسین، موقعیت پریموردیای اندام را تعیین می کند

6. نتایج و چشم اندازها

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Stem cells in plants, established during embryogenesis, are located in the centers of the shoot apical meristem (SAM) and the root apical meristem (RAM). Stem cells in SAM have a capacity to renew themselves and to produce new organs and tissues indefinitely. Although fully differentiated organs such as leaves do not contain stem cells, cells in such organs do have the capacity to re-establish new stem cells, especially under the induction of phytohormones in vitro. Cytokinin and auxin are critical in creating position signals in the SAM to maintain the stem cell organizing center and to position the new organ primordia, respectively. This review addresses the distinct features of plant stem cells and focuses on how stem cell renewal and differentiation are regulated in SAMs.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

سلول های بنیادی در گیاهان، که در طی جنین زایی شکل می گیرند، در مراکز مریستم های راسی شاخه (SAM) و مریستم راسی ریشه (RAM) قرار می گیرند. سلول های بنیادی در SAM یک ظرفیتی برای بازسازی خودشان و برای ایجاد اندام ها و بافت های جدید دارند. اگرچه، اندام ها و بافت های کاملا تمایز یافته مانند برگ ها حاوی سلول های بنیادی نیستند، اما سلول های موجود در این اندام ها ظرفیت برقراری مجدد سلول های بنیادی جدید، به ویژه تحت القا فیتوهورمون ها در محیط in vitro را دارند. سیتوکینین و اکسین در ایجاد سیگنال های تعیین موقعیت در SAM برای حفظ مرکز سازماندهی سلول بنیادی و برای تعیین موقعیت پریموردیای اندام جدید دارای اهمیت می باشد. این بررسی مروری، ویژگی های متمایز سلول های بنیادی گیاهی را پیگیری می کند و روی چگونگی تنظیم تجدید و تمایز سلول های بنیادی در SAMs تمرکز می کند.

سال انتشار 2010
ناشر اشپرینگر
مجله  مرزها در بیولوژی – Frontiers in Biology
کلمات کلیدی   گیاه، سلول بنیادی، مریستم راسی شاخه، مریستم راسی ریشه
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش علوم گیاهی و علوم سلولی و مولکولی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید