مقاله غشای پیزو الکتریک تحریک شده برای چسبندگی مایع ها و ارزیابی تراکم توده (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله غشای پیزو الکتریک تحریک شده برای چسبندگی مایع ها و ارزیابی تراکم توده
عنوان انگلیسی مقاله Piezoelectric-excited membrane for liquids viscosity and mass density measurement
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- نظریه

3- آزمایش

4- نتایج و بحث

5- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper presents a piezoelectric-excited membrane device for rapid measurement of liquids viscosity and density. The working principle of the device is based on membrane’s resonant frequency and Q factor responses to the damping effects of a surrounding liquid. The dependences of the resonant frequency and Q factor on liquids viscosity and mass density were theoretically investigated using a sphere-end oscillator model in viscous liquids and compared to experimental results. The theory and experimental results show that the piezoelectric-excited membrane can be used to measure liquids viscosity in a range from 19.88 cP to 1733 cP and mass density in a range from 0.829 g/cm3 to 0.886 g/cm3. Hence, the piezoelectric-excited membrane device is a promising candidate for rapid measurement of liquids viscosity and mass density, especially for wide-range viscosity measurement.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله یک دستگاه با غشای پیزو الکتریکی تهییج شده برای ارزیابی سریع چسبندگی و چگالی سیال ها ارائه می کند. اصل عملکردی دستگاه مبتنی بر فرکانس تشدید غشا و پاسخ های عامل Q برای اثرات تعدیل مایع محاط ارائه می کند. وابستگی های فرکانس تشدید و عامل Q به چسبندگی مایع ها و تراکم توده از نظر تئوری با استفاده از مدل اسیلاتور ته کره ای در سیال های چسبنده بررسی شده و با نتایج آزمایشی مقایسه شدند. طیف نظری و آزمایشی از cP 88/19 تا cP 1733 و تراکم توده در طیفی از g/cm3829/0 تا g/cm3886/0 بود. از این رو دستگاه غشای پیزو الکتریک تهییج شده یک کاندید امیدوار کننده برای ارزیابی سریع چسبندگی سیال ها و تراکم توده می باشد، خصوصاً برای ارزیابی چسبندگی طیف گسترده.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  سنسورها و عملگرها A: فیزیکی – Sensors and Actuators A: Physical
کلمات کلیدی  پیزوالکتریک، غشا، ویسکوزیته، تراکم توده
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته فیزیک، مکانیک و مهندسی مواد
مناسب برای گرایش فیزیک کاربردی، فیزیک کاربردی گرایش مواد و مکانیک سیالات
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته فیزیک

دیدگاهتان را بنویسید