مقاله ارزیابی عملکرد یک موتور القایی خطی HTS یک طرفه کم سرعت برای سیستم مترو (2014 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله ارزیابی عملکرد یک موتور القایی خطی HTS یک طرفه کم سرعت برای سیستم مترو
عنوان انگلیسی مقاله Performance Evaluation of a Low-Speed Single-Side HTS Linear Induction Motor Used for Subway System
فهرست مطالب 1. مقدمه

2. مدل ریاضی HTS LIM

A. ساختار فیزیکی HTS LIM

B. رسانایی الکتریکی معادل نوار HTS

C. نفوذپذیری مغناطیسی معادل نوار HTS

D. مدل ریاضی برای HTS LIM

3. نتایج وتجزیه و تحلیل محاسبه

A. توزیع چگالی شار مغناطیسی

B. عملکرد HTS LIM در وضعیت پایدار

C. ارزیابی جریان بحرانی HTS LIM

4. آزمایش HTS LIM

5. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Due to the critical characteristics and the magnetic flux pinning phenomenon of the high-temperature superconducting (HTS) material, the electromagnetic calculation for the HTS motor is more complicated than for conventional motors. In this paper, the equivalent electrical conductivity and the equivalent magnetic permeability are proposed to represent the critical characteristics and the magnetic flux pinning phenomenon, respectively. Considering the low-speed single-sided HTS linear induction motor as an example, the 2-D mathematical model is established and its boundary conditions are given. The model is solved using the time-step finite-element method. The flux density distributions and the performance parameters, such as thrust, vertical force, eddy-current loss, efficiency, power factor, and so on, are obtained. In addition, the magnetic flux density around the HTS windings is also calculated to evaluate the influence of the leakage magnetic flux on the critical current. Finally, the experiment is carried out to validate the accuracy of the established model.
ترجمه بخشی از متن مقاله

به خاطر ویژگیهای مهم و حساس و پدیده پین گذاری (پین کردن) شار مغناطیسی مواد ابررسانای پردما (HTS)، محاسبه الکترومغناطیسی موتور HTS، پیچیده تر از موتورهای متداول است. دراین مقاله، برای نشان دادن ویژگیهای مهم و پدیده پین گذاری شار مغناطیسی،  رسانایی الکتریکی معادل و نفوذپذیری مغناطیسی معادل پیشنهاد شده است. با درنظر گرفتن موتور القایی خطی HTS سمت فشار ضعیف کم دور به عنوان یک مثال، مدل ریاضی 2 بعدی ساخته شده و شرایط مرزی اش داده شده است.  این مدل با استفاده از روش المان محدود گام زمانی حل می شود. توزیع چگالی شار و پارامترهای عملکرد، نظیر نیروی پیشرانه محوری، نیروی عمودی، تلفات جریان گردابی، ضریب توان و غیره بدست می آید. به علاوه، چگالی شار مغناطیسی اطراف سیم پیچ های HTS نیز برای ارزیابی تاثیر شار مغناطیسی نشت بر جریان بحرانی محاسبه می شود. بالاخره، برای ارزیابی صحت مدل ساخته شده، آزمایش انجام می شود.

سال انتشار 2014
ناشر آی تریپل ای
مجله   یافته ها در حوزه مغناطیس – TRANSACTIONS ON MAGNETICS
کلمات کلیدی  رسانایی الکتریکی معادل، نفوذپذیری مغناطیسی معادل، روش المان محدود، موتور القایی خطی HTS، پارامترهای عملکرد.
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 20
مناسب برای رشته مهندسی برق
مناسب برای گرایش مهندسی الکترونیک، الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی و سیستم های قدرت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید