مقاله مکان و ظرفیت بهینه تولید پراکنده چندگانه برای کاهش اتلاف و بهبود مشخصه ولتاژ با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (2012 Sciedu)

عنوان فارسی مقاله مکان و ظرفیت بهینه تولید پراکنده چندگانه برای کاهش اتلاف و بهبود مشخصه ولتاژ با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
عنوان انگلیسی مقاله Optimal location and capacity of multi-distributed generation for loss reduction and voltage profile improvement using imperialist competitive algorithm
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مطالعه موردی

الف. مورد 1

ب. مورد 2

ج. مورد 3

3. فرمول بندی مسئله

الف. اتلاف توان

ب. مشخصه ولتاژ

4. شروط(محدودیت ها)

1.4 تعادل توان

2.4 محدوده تولید توان حقیقی و راکتیو

3.4 محدوده ولتاژ باس

5. بهینه سازی ازدحام ذرات

6- الگوریتم رقابت استعماری

7. روش ICA

8- نتایج عددی

9-نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper proposes an Imperialist Competitive Algorithm (ICA) for optimal multiple distributed generations (DGs) placement and sizing in a distribution system. The objective is to minimize the total real power losses and improve the voltage profile within real and reactive power generation and voltage limits. Three types of DG are considered and the ICA is used to find the better sizes and locations of DGs for maximum real power losses reduction and voltage improvement for given number of DG units in each type. Both integer and continuous variables are considered in ICA, integer variable for locations and continues variable for sizes. The total real power losses and voltage profile evaluation are based on a power flow method for radial distribution system with the representation of DGs. The proposed method has been demonstrated on 33 bus radial distribution system. The efficiency of the ICA in reducing the total power losses and improving voltage is validated by comparing the obtained results with Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله، یک الگوریتم رقابت استعماری (ICA) را برای تعیین مکان و اندازه تولیدات پراکنده چندگانه بهینه (DGs) در سیستم توزیع ارائه می دهد. هدف این مقاله، کاهش دادن تلفات توان حقیقی و بهبود مشخصه ولتاژ در تولید توان حقیقی و راکتیو و حدود ولتاژ است. سه نوع تولید پراکنده در نظرگرفته شده و از الگوریتم ICA برای پیدا کردن بهترین سایت ها و مکان ها برای ماکزیمم کاهش تلفات توان حقیقی و بهبود ولتاژ برای تعداد واحدهای DG مشخص در هر نوع استفاده شده است. هر دو متغیر صحیح و پیوسته در الگوریتمICA ، متغیر صحیح برای مکان ها و متغیر پیوسته برای اندازه‌ها لحاظ شده‌اند. تلفات کل توان حقیقی و تخمین مشخصه ولتاژ مبتنی بر روش پخش بار (توان) برای سیستم توزیع شعاعی با ارائه DG هستند. روش پیشنهادی با 33 باس سیستم توزیع شعاعی نشان داده شده است. راندمان الگوریتم ICA در کاهش دادن اتلاف توان و بهبود ولتاژ از طریق مقایسه نتایج بدست آمده با الگوریتم PSO تأیید شده است.

سال انتشار 2012
ناشر Sciedu
مجله  تحقیقات هوش مصنوعی – Artificial Intelligence Research
کلمات کلیدی  الگوریتم رقابتی امپریالیسم، تولید پراکنده، قرار دادن تولید پراکنده‌ی بهینه، کاهش تلفات، بهینه‌سازی ازدحام ذرات
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته مهندسی برق
مناسب برای گرایش تولید، انتقال و توزیع، مهندسی الکترونیک و سیستم های قدرت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید