مقاله در خصوص خاصیت کووالانسی برهمکنشهای پیوندی گازهای نجیب: نوع جدیدی از برهمکنشهای ضعیف (2012 ACS)

عنوان فارسی مقاله در خصوص خاصیت کووالانسی برهمکنشهای پیوندی گازهای نجیب: نوع جدیدی از برهمکنشهای ضعیف
عنوان انگلیسی مقاله On the Covalent Character of Rare Gas Bonding Interactions: A New Kind of Weak Interaction
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

روشهای محاسباتی

نتایج و بحث

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی ABSTRACT

At the averaged quadratic coupled-cluster (AQCC) level, a number of selected rare gas (Rg) containing systems have been studied using the quantum theory of atoms in molecules (QTAIM), natural bond orbital (NBO), and several other analysis methods. According to the criteria for a covalent bond, most of the Rg−M (Rg = He, Ne, Ar, Kr, Xe; M = Be, Cu, Ag, Au, Pt) bonds in this study are assigned to weak interactions instead of van der Walls or covalent ones. Our results indicate that the rare gas bond is a new kind of weak interaction, like the hydrogen bond for example.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در سطح محاسباتی با عنوان معادله درجه دوم میانگین گیری شدۀ خوشه-جفت شده (AQCC)، چند سیستم دارای گاز نجیب (Rg) انتخاب شده اند و با نظریه کوانتومی اتمها در مولکولها (QTAIM) ، نظریه اربیتال پیوندی طبیعی (NBO) و چند روش تحلیلی دیگر مطالعه شده اند. طبق معیارهای تشکیل پیوند کووالانسی، اکثر پیوندهای گازهای نجیب (Rg-M (Rg=He,Ar,Ne,Kr,Xe, M=Be,Cu,Ag,Au,Pt در این مقاله، بجای تعلق داشتن به برهمکنشهای واندروالسی و کووالانسی به گروه برهمکنشهای ضعیف تعلق دارند. نتایج ما درا ین مقاله نشان میدهند که پیوندهای گاز نجیب، متعلق به نوع جدیدی از برهمکنشهای ضعیف، مثل پیوندهای هیدروژنی میباشند.

سال انتشار 2012
ناشر ACS
مجله  مجله شیمی فیزیکی A
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته شیمی
مناسب برای گرایش شیمی آلی و شیمی فیزیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی

دیدگاهتان را بنویسید