مقاله مدل سازی عددی و تحليل ظرفیت باربری پی های شمعی (2015 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله مدل سازی عددی و تحليل ظرفیت باربری پی های شمعی
عنوان انگلیسی مقاله Numerical modelling and bearing capacity analysis of pile foundation
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مطابقت پارامترهای MC و EDP

مدل شمع FEM با آزمون بارگذاری میدانی

بارگذاری شمع

FEA نشست شمع

تجزیه و تحلیل ظرفیت باربری درماسه

برآورد تحلیلی ظرفیت باربری شمع

FEA ظرفیت باربری

نتیجه گیری ها

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

The problem of designing deep foundations is related to many civil engineering structures as it is becoming more common and frequent to construct buildings on soft soils. Pile foundation is a popular deep foundation type used to transfer superstructure load into subsoil and bearing layers. However, accurate prediction of piles’ settlement is particularly difficult concerning complicated consolidation process and pile-soil interaction. The objective of this paper is to model a soil-pile system using FEM implemented in Abaqus software. The numerical results of pile bearing capacity and pile settlement were compared with static load test results of CFA piles carried RXW GXULQJ FRQVWUXFWLRQ RI àD]LHQNRZVND WUDFW IO\RYHUV LQ :DUVDZ DQd with engineering analytical calculations according to Eurocode 7 and Polish Standard Code. © 2015 Th

نمونه ترجمه فارسی چکیده

مشکل و مساله طراحی پی های عمیق در بسیاری از سازه های مهندسی عمران دیده می شود تا جایی که مساله ساخت و ساز ساختمان ها برروی خاک نرم بسیار متداول و رایج شده است. پی شمعی یک نوع پی عمیق رایج بوده که از آن برای انتقال بارهای سرباره لایه فوقانی به لایه های زیرین و لایه های باربر استفاده می شود. با این حال، پیش بینی دقیق مقدار نشست شمع ها با وجود فرایند تحکیم و اندکنش خاک و شمع بسیار پیچیده و دشوار است. هدف از این مقاله، مدلسازی یک سیستم خاکی با استفاده از FEM در نرم افزار Abaqus است. نتایج عددی مربوط به ظرفیت باربری شمع و نشست شمع با نتایج حاصل از آزمایش های بار ثابت شمع های CFA در طول ساخت Lazienkowska tract flyovers در Warsaw و با استفاده از محاسبات تحلیلی مهندسی مطابق با Eurocode 7 و کد استاندارد لهستان مقایسه شدند.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله   پروسه مهندسی – Procedia Engineering
کلمات کلیدی  پی شمعی، نشست، مکانیک خاک، ژئوتکنیک عددی، آزمایش بار شمع
 صفحات مقاله انگلیسی 8
صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته  مهندسی عمران
مناسب برای گرایش سازه و خاک و پی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید