مقاله Nosema ceranae به عنوان یک آلودگی میکروسپوریدی طولانی مدت و گسترده در زنبورعسل اروپایی (Apis mellifera) در ایالات متحده (2008 الزویر)

عنوان فارسی مقاله Nosema ceranae به عنوان یک آلودگی میکروسپوریدی طولانی مدت و گسترده در زنبورعسل اروپایی (Apis mellifera) در ایالات متحده
عنوان انگلیسی مقاله Nosema ceranae is a long-present and wide-spread microsporidian infection of the European honey bee (Apis mellifera) in the United States
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

سلب مسئولیت

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Honey bee samples collected between 1995 and 2007 from 12 states were examined for the presence of Nosema infections. Our results showed that Nosema ceranae is a wide-spread infection of the European honey bee, Apis mellifera in the United States. The discovery of N. ceranae in bees collected a decade ago indicates that N. ceranae was transferred from its original host, Apis cerana to A. mellifera earlier than previously recognized. The spread of N. ceranae infection in A. mellifera warrants further epidemiological studies to identify conditions that resulted in such a widespread infection.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

نمونه های زنبور عسل بین سال های 1995 و 2007، برای بررسی حضور آلودگی نوزما، از 12 کشور جمع آوری شد. نتایج ما نشان داد که Nosema ceranae یک آلودگی گسترده زنبورعسل اروپایی، Apis mellifera، درایالات متحده است. کشف N. ceranae در زنبورهای جمع آوری شده طی دهه قبل نشان داد که N. ceranae، پیش از اینکه شناسایی شود، از میزبان اصلی خود یعنی Apis cerana به A. mellifera منتقل شده است. گسترش آلودگی N. ceranae در A. mellifera نیازمند بررسی های بیماری شناسی برای شناسایی شرایطی می شود که منجر به چنین آلودگی های گسترده می شود.

سال انتشار 2008
ناشر الزویر
مجله  مجله آسیب شناسی بی مهره گان – Journal of Invertebrate Pathology
کلمات کلیدی   بیماری نوزما، زنبور عسل، Apis mellifera، Apis cerana، Nosema ceranae، Nosema apis، rRNA
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3
تعداد صفحات ترجمه مقاله 5
مناسب برای رشته کشاورزی
مناسب برای گرایش زنبورداری، بیوسیستماتیک حشرات و حشره شناسی کشاورزی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید